Menu

 

Styczeń

ogólna:

Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. 

misyjna:

Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

 

Luty

ogólna:

Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

misyjna:

Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

 

Marzec

ogólna:

Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.

misyjna:

Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła. 

 

Kwiecień

ogólna:

Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.

misyjna:

Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

 

Maj

ogólna:

Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

misyjna:

Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

 

Czerwiec

ogólna:

Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają. 

misyjna:

Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

 

Lipiec

ogólna:

Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.

misyjna:

Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie. 

 

Sierpień 

ogólna:

Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.

misyjna:

Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych. 

 

Wrzesień 

ogólna:

Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. 

misyjna:

Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

 

Październik

ogólna:

Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. 

misyjna:

Aby wspólnoty chrześci­jańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają. 

 

Listopad

ogólna:

Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania. 

misyjna:

Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję. 

 

Grudzień 

ogólna:

Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

misyjna:

Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

 

Watykan, 3 stycznia 2014 r. 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK

 

Tekst za polskim wydaniem „L`osservatore Romano”, nr 5 (2014).

Dzisiaj jest

wtorek,
17 października 2017

(290. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2247

Statystyki

statystyka