Menu

NIEDZIELA –  8 października 2017 r. 

Godz. 07:00 † Eugeniusz Niedużak

Godz. 08:30 †  Seweryna, Władysław Sobczuk

Godz. 10:00     z a  p a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Krystyna Baran, Zofia, Stanisław Baran

Godz. 12:00   o umocnienie w wierze i szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy

Godz. 18:00 † Zofia Piłat – 15r., Feliks Piłat

 

PONIEDZIAŁEK – 9 października   2017 r. 

Godz. 07:00    o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie dla Hanny i Doroty

Godz. 18:00 † Stanisław, Petronela, Jan, Henryk z r. Klimskich

 

WTOREK – 10 października 2017 r. 

Godz. 07:00  † Anna Poznańska

Godz. 18:00 † Helena – 5r., Włodzimierz – 22r., Jaworscy

 

ŚRODA – 11 października 2017 r. 

Godz. 07:00  † Kazimierz Pakos od ucz. pogrz.

Godz. 18:00     o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bartosza

 

CZWARTEK – 12 października 2017 r. 

Godz. 07:00 † Ksawery i Leontyna Zając

Godz. 18:00 † Bolesław Szewczuk – 28r. 

Godz. 18:00  o potrzebne siły fizyczne i duchowe dla kapłanów posługujących w naszej parafii, dla

   Misjonarzy Krwi Chrystusa, dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

 

PIĄTEK – 13 października 2017 r.

Godz. 07:00  † Antoni Piskorz – 27r.

Godz. 18:00  † Stanisław Oberda, Jan, Regina, Józef, zm. z r. Oberdów, Mazurkiewiczów i Szajbów

Godz. 18:00  † z r. Kapłonów Bronisława, Witold, Jan, Teresa, z r. Leńczuków Janina, Ludwik, Leonard,

    Henryka

 

Sobota – 14 października 2017 r. 

Godz. 07:00   o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Mielniczków

Godz. 15:00     ślub Agata i Tomasz 

Godz. 18:00  † z r. Kramarczuk Jan, Stanisława, Janina, Anna i Wawrzyniec

 

NIEDZIELA –  15 października 2017 r. 

Godz. 07:00 † Jan, Janina, Feliks, Katarzyna z r. Pliżgów, Bronisława, Stanisław, Augustyn, Anastazja, 

   Stanisław z r. Tarańskich, Jan Dziedzic, Kazimiera Skorupa

Godz. 08:30 †  Stanisław Nieścioruk – 13r., zm z r. Nieścioruków

Godz. 10:00     z a  p a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Józef Chromiec – 26r., Zofia,  Zofia Wołoszyn

Godz. 18:00 † Jadwiga, Irena, Marianna, Jan Kukułowicz


 

NIEDZIELA –  1 października 2017 r. 

Godz. 07:00 † Jan Ciurysek  

Godz. 08:30 † Małgorzata Bodnar, Michał, Igor Ciurniak 

Godz. 10:00  z a  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Andrzej Mazurkiewicz

Godz. 18:00 † Remigiusz Łyś, Teresa

 

PONIEDZIAŁEK – 2 października   2017 r. 

Godz. 07:00  o uzdrowienie Pameli i Eryka i potrzebne łaski w dalszym życiu

Godz. 18:00 † Zofia, Tadeusz, Lech z Kopciów, Sławomir Sokół

Godz. 18:00 † Sabina Chwiejczak – 15r., Michał Chwiejczak, Władysława i Kazimierz, 

    zm. z r. Chwiejczaków i Romanowskich 

 

WTOREK – 3 października 2017 r. 

Godz. 07:00  † Henryk Kwika

Godz. 18:00 † Władysław Dziwura od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Krzysztof Różański

 

ŚRODA – 4 października 2017 r. 

Godz. 07:00   w intencji Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa

Godz. 18:00 † Jan i Franciszka Kolano

Godz. 18:00 †  Marian Dudziński, zm. z r. Wędzina

 

CZWARTEK – 5 października 2017 r. – Św. S. Faustyny - Pierwszy Czwartek Miesiąca 

Godz. 07:00 † Zdzisław Wilhelmi – 4r.

Godz. 18:00      o zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże

    dla Haliny, Aurelii, Piotra i dla całej rodziny oraz w intencjach dziękczynno-błagalnych

    za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże, o Opatrzność Bożą na dalsze lata dla rodziny

Godz. 18:00 † o miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych

Godz. 18:00  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

    dla całej naszej Parafii za przyczyna   Św. S. Faustyny w 23 r. poświęcenia placu

 

PIĄTEK – 6 października 2017 r. - Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00  † Anna Piotrowska – 4r. 

Godz. 10:00     wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Godz. 18:00  † Feliks, Henryk i Anna Wojda

 

Sobota – 7 października 2017 r.  Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Feliksa Kachan, Marianna, Stanisław Smoleń

Godz. 18:00     wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Godz. 18:00  † Piotr, Michalina, Aleksander, Kazimierz Tyszko, Halina Szleszyńska

 

NIEDZIELA –  8 października 2017 r. 

Godz. 07:00 † Eugeniusz Niedużak

Godz. 08:30 †  Seweryna, Władysław Sobczuk

Godz. 10:00     z a  p a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Krystyna Baran, Zofia, Stanisław Baran

Godz. 12:00   o umocnienie w wierze i szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy

Godz. 18:00 † Zofia Piłat – 15r., Feliks Piłat


 

 

 

NIEDZIELA –  24 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 08:30 †  Stefan – 23r., Władysław, Janina z r. Jurkowskich,

          Barbara Dziadul, Jan, Cecylia, Mirosław, Stanisław z r. Wiatrzyków

Godz. 10:00  z a  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Zofia – 10r., Marianna i Antoni Dziwura

Godz. 18:00 † Wacław Mróz – 20r., Cecylia, Katarzyna, Paweł 

Godz. 18:00 † Andrzej Mazurkiewicz

 

PONIEDZIAŁEK – 25 września  2017 r. 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg.

Godz. 18:00 † Zuzanna Marciniewicz, Marianna, Tadeusz,

           Maja Piskosz, Bazyli, Józefa, Edward Kloc

Godz. 18:00 † Edward Malec – 3r.

 

WTOREK – 26 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Teresa Rak od Kółka Różańcowego nr 7

Godz. 07:00 † Teresa Bojarczuk – 4m. 

Godz. 18:00 †  Irena Fus – greg.

Godz. 18:00 † Jan Wiatrzyk – 1r.

 

ŚRODA – 27 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Zdzisław Kukiełka – 11r.

 

CZWARTEK – 28 września 2017 r.

Godz. 07:00 † Franciszek i Agnieszka z r. Michońskich, zm. z r tej rodziny

Godz. 18:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Zygmunt Wojda – 4r.

 

PIĄTEK – 29 września 2017 r.

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg.

Godz. 18:00 † Roman Bilski 

Godz. 18:00 † Alfons Proć

 

Sobota – 30 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Petronela Legieć – 11r., Janina Pupiec – 32r.,

          Stanisław Legieć, Władysław, Jerzy Pupiec, z r. Pupców i Legieciów

Godz. 18:00 † Julian Panas

 

NIEDZIELA –  1 października 2017 r. 

Godz. 07:00 † Jan Ciurysek  

Godz. 08:30 †  Małgorzata Bodnar, Michał, Igor Ciurniak 

Godz. 10:00  z a  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Andrzej Mazurkiewicz

Godz. 18:00 † Remigiusz Łyś, Teresa


 

 

NIEDZIELA –  03 września 2017 r. 

Godz. 07:00 †  Irena Fus – greg. 

Godz. 08:30 † Aleksander, Tadeusz Ziarkiewicz, Marian Brzozowski,

          zm. z r. Brzozowskich, Farjonów, Feliksa, Jan, Julian Ziarkiewicz

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N 

Godz. 10:00  o Boże błogosławieństwo dla Wioletty i Kamila w 1 r. ślubu

Godz. 12:00 † Barbara Lipiec – 8r., Jan Lipiec – 19r.

Godz. 12:00 † Władysław Dziwura od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Rozalia i Józef Lewkowicz

 

PONIEDZIAŁEK – 04 września  2017 r. 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Krystyna Sagan – 3r., Wiesław, Zofia i Józef Sagan

Godz. 18:00 † Teresa Rak od ucz. pogrz.   

 

WTOREK – 05 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Emil, Karolina, Władysława, Klemens Zachatyńscy

Godz. 18:00 †  Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Zofia Bubeło od ucz. pogrz

 

ŚRODA – 06 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Seweryn – 13r., Czesława Piłat – 5r.

Godz. 18:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Aniela, Kazimierz, Marian, Mariusz Sokołowscy,

           Józef, Zofia Twardowscy, Krystyna Skowyra

 

 

CZWARTEK – 07 września 2017 r. - Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Regina Oberda – im., zm. z r. Oberdów, Mazurkiewiczów i Szajbów

Godz. 18:00 † z r. Drzygałów: Helena, Adela, Katarzyna, Andrzej, Marianna, Jan, Ryszard

 

PIĄTEK – 08 września 2017 r.

Godz. 07:00 † Zofia Malkowska – 15r.

Godz. 08:30 † Mieczysław Kubicki – 2r.

Godz. 10:00 † zm. z r. Pieczykolan i Burek

Godz. 18:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 18:00 † Adolf Wróbel – 2r., Nina, z r. Wróblów, Kaszubów i Lewendów

 

Sobota – 09 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 16:00  ślub Ewa Momot i Grzegorz Kokoszko

Godz. 18:00 † Tadeusz Baran – 2r.

Godz. 18:00 † Antoni Michoński


 

 

 

NIEDZIELA –  27 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 †  Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 08:30 † Józefa, Łukasz, Klaudia z Krukowskich

Godz. 10:00   za  P A R A F I A N 

Godz. 12:00 † Stefan, Feliksa i Andrzej z Zastąpiłów, Krystyna Baran

Godz. 18:00 † Bogdan Basiak, Janina i Edmund, Stanisława Lis i Władysław Lis

Godz. 20:30 † Anna – 1r., Jan – 17r., z Kończyńskich i Andrzej

 

PONIEDZIAŁEK – 28 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Alfons Proć

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg. 

Godz. 18:00 † Andrzej Mazurkiewicz

 

WTOREK – 29 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg. 

Godz. 07:00  o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Dariusza w 25 r. ślubu

Godz. 18:00 † Janina – 1r., Marian – 1r., Leszek – 10r., Czesław – 36r., z r. Martyniuk 

 

ŚRODA – 30 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Klemens i Teofila Legieć, Bronisław i Kazimiera Kloc, Urszula, Andrzej, Tadeusz

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 18:00 o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej za rodzinę Biszczanów 

 

CZWARTEK – 31 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Antonina i Tadeusz Kotowscy, Piotr i Paulina Stasiuk

Godz. 18:00 † Aleksander Dworniczak – 6r. 

 

PIĄTEK – 01 września 2017 r. - Pierwszy Piątek Miesiąca 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 10:00  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Godz. 18:00 † Bogusław Grycyk – 2r., Seweryna, Włodzimierz, Grzegorz z r. Grycyków i Jan, 

                     Maria, Ryszard z r. Bajdów

 

Sobota – 02 września 2017 r. - Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00  † Irena Fus – greg. 

Godz. 07:00  o zdrowie dla Małgorzaty i szczęśliwy przebieg leczenia 

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

Godz. 18:00  o wytrwałość w chorobie dla Lucjana

 

NIEDZIELA –  03 września 2017 r. 

Godz. 07:00 † Irena Fus – greg. 

Godz. 08:30 † Aleksander, Tadeusz Ziarkiewicz, Marian Brzozowski, zm. z r. Brzozowskich, Farjonów, Feliksa, Jan, Julian Ziarkiewicz

Godz. 10:00   za  P A R A F I A N 

Godz. 10:00   o Boże błogosławieństwo dla Wioletty i Kamila w 1 r. ślubu

Godz. 12:00 † Barbara Lipiec – 8r., Jan Lipiec – 19r.

Godz. 12:00 † Władysław Dziwura od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Rozalia i Józef Lewkowicz


 

 

NIEDZIELA –  20 sierpnia 2017 r.

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 08:30 † Janina Bucior, Bronisław Bucior, Jan i Józefa Niedźwiedź

Godz. 10:00   z a  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Wiesława Wojtak – 19r., Wanda Stepańczuk

Godz. 18:00 † Natalia Jędrzejewska - 6r., zm. z r. Jędrzejewskich i Kopielów

Godz. 20:30 † Marian Buczak, Władysław i Kazimiera

 

PONIEDZIAŁEK – 21 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Janina, Dariusz, Stanisław Bedychaj

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg. 

Godz. 18:00 † Elżbieta Nowak

 

WTOREK – 22 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg. 

Godz. 18:00 † Zofia Karwat, Stanisław Maksymowicz  

Godz. 18:00 † Anna Mierzejewska – od ucz. pogrz.

 

ŚRODA – 23 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Serafin – 10 r., Józefa, Andrzej, Jan, Karolina, zm. z r. Serafinów

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 18:00 † Anna Zbyryt od ucz. pogrz.

 

CZWARTEK – 24 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 07:00 † Bogdan Panas

Godz. 18:00 † Halina Szleszyńska – 2r.

Godz. 18:00  o zdrowie dla Marii i potrzebne łaski

 

PIĄTEK – 25 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg. 

Godz. 18:00 † Józefa Sowińska – 7r.

Godz. 18:00 †  Wiesław Litwin – 7r.

 

SOBOTA – 26 sierpnia 2017 r. - NMP Częstochowskiej

Godz. 07:00 † Aleksandra Wikira – 3r.

Godz. 08:30 † Teresa Bojarczuk – 3m. 

Godz. 10:00 † Stefania Adamczuk – greg.

Godz. 16:00  ślub Rafał Łasocha i Emilia Karwowska

Godz. 17:00  ślub Mateusz Hałasa i Anika Szuwara

Godz. 18:00  o Boże błogosławieństwo dla Madzi i Lenki oraz ich rodziców 


 

 

NIEDZIELA –  13 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Kazimierz Hoczyk – 1r., Jadwiga – 11r.

Godz. 08:30 † zm. z r. Kucharskich, Dziubów, Skibińskich i Pamiętów

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N 

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – 1r.

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 18:00 † Helena Tęczak 

Godz. 20:30 † Marianna Czop – 10r., Stanisław Czop, zm. z r. Czopów i Dobków

 

PONIEDZIAŁEK – 14 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Milczarczyk – 51r., Weronika, Mirosława i Leszek Maryńczak, Sabina Szykuła i Bronisław

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.

 

WTOREK –  15 sierpnia 2017 r. – Wniebowzięcie NMP

Godz. 07:00 † Leokadia Głuch – 23r., Jan, Leon, Jan, Józef, Ewa z r. Głuch 

Godz. 08:30 † Sylweria, Stanisław, Jan, Edward z Zabłockich, Ewa i Antoni Piwko, Katarzyna, Michał, Regina, Stanisław z Sowów

Godz. 10:00  o Boże błogosławieństwo dla Roberta w 30 r. urodzin i opiekę Matki Bożej     

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 20:30

 

ŚRODA – 16 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław i Stanisława Zwolak

Godz. 07:00 † Alfreda i Stanisław Wójcik

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.

Godz. 18:00 † Bogdan Panas – 1m.

  

CZWARTEK – 17 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Bolesław Szewczuk – im.

 

PIĄTEK – 18 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Janusz Tkaczuk – im.

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.

Godz. 18:00 † Andrzej Litwin – 22r. 

 

SOBOTA – 19 sierpnia 2017 r.

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg.

Godz. 16:00  ślub Marlena Czerniawska i Igor Czerniawski

Godz. 18:00 †   Zdzisław Nowak – 8r.

Godz. 18:00 †  Grzegorz Łosiński – 24r., Klementyna, Ferdynand, Janusz i Sylwester Mulawa


 

 

 

NIEDZIELA –  30 lipca 2017 r.

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 08:30 † Andrzej Mazurkiewicz 

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N 

Godz. 12:00 † zm. z r. Gruszczyńskich, Kowalskich i Turczynów 

Godz. 18:00 † Alfons Proć 

Godz. 20:30 † Benedykt Szwanc

 

PONIEDZIAŁEK – 31 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Janina, Dariusz, Stanisław Bedychaj

Godz. 18:00 † Anna Cofała

Godz. 18:00 † Andrzej Mazurkiewicz

 

WTOREK – 01 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00  o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa i Grażyny 

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

 

ŚRODA – 02 sierpnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Wojciech Szawuła - 46r.

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 18:00 † Mariusz Kryk – 6r.

 

CZWARTEK – 03 sierpnia 2017 r. – Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 18:00 † Agnieszka Czerniak – 8r., Jan, Władysława Wojtyła,

           Genowefa, Jan, Ryszard, Stanisław, zm. z r. Konaszczuk, Anna Łojek 

Godz. 18:00 † Józef Krasnopolski – 22r.

 

PIĄTEK – 04 sierpnia 2017 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00 † Władysław Dziwura 

Godz. 10:00  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Godz. 18:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

 

SOBOTA – 05 sierpnia 2017 r. – Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg.   

Godz. 16:00  ślub Magda Maciusiak – Piotr Jacek Sirko 

Godz. 17:00  ślub Agnieszka Lal i Marcin Michalewski 

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

NIEDZIELA –  06 sierpnia 2017 r. – Przemienienie Pańskie

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk – greg.  

Godz. 08:30 † Janina Łukaszczyk – 28r., Jan Łukaszczyk

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N 

Godz. 12:00 † Stanisław Proć, Władysława, Marianna, Marcin  

Godz. 18:00 † Anna, Antoni, Halina, Marek, Krystyna, Grzegorz z Książyków,

           Stefania, Włodzimierz, Wacław z Cichockich 

Godz. 20:30 † Józef Kaźmierczak 15r. 


 

 

 

NIEDZIELA –  23 lipca 2017 r.

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 08:30 † Alfreda Olszak – 10r., zm. z r. Olszaków i Dyrdów 

Godz. 10:00   za  P A R A F I A N 

Godz. 12:00 † Ewa Kaleniuk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Leszek Kucharski – 18r., Eugeniusz i Adela Kucharscy 

Godz. 20:30 † Jakub Mierzejewski – 20r. – im., Anna 

 

PONIEDZIAŁEK – 24 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Krzysztof Piłat 

 

WTOREK – 25 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Janina Malicka – r., Jan i Stanisław

Godz. 18:00 † Teresa Bojarczuk – 2m. 

 

ŚRODA – 26 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 07:00 † Anna Piotrowska. 

Godz. 18:00 † Anna Zubala – im.

 

CZWARTEK – 27 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Remigiusz Łyś – 14r., Kazimiera i Marianna

Godz. 18:00 † Władysław Dziwura

 

PIĄTEK – 28 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Zofia – r., Władysław, Jan Maziarczyk

Godz. 18:00 † Wiktor Cięciera – im.

 

SOBOTA – 29 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.  

Godz. 07:00 † Mirosława Maryńczak – 7r., Leszek, Weronika i Stanisław Milczarczyk,

          Sabina Szykuła 

Godz. 16;00   ślub Agnieszka Litwin i Marcin Bawolski 

Godz. 17:00   ślub Anna Kowalczuk i Michał Smoląg 

Godz. 18:00 † Szczepan Ćmil – 9r.

 

NIEDZIELA –  30 lipca 2017 r.

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 08:30 † Andrzej Mazurkiewicz 

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N 

Godz. 12:00 † zm. z r. Gruszczyńskich, Kowalskich i Turczynów 

Godz. 18:00 † Alfons Proć 

Godz. 20:30 † Benedykt Szwanc


 

NIEDZIELA –  16 lipca 2017 r.

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 08:30 † Janusz Tkaczuk – m. 

Godz. 10:00   z a  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Aniela – 5r., Czesław – 16r. Rój,

        zm. z r. Kapustów i Rojów, Janina i Feliks Tońka

Godz. 18:00 † Tadeusz – 20r. 

Godz. 20:30 † Paulina i Mieczysław Gwozda, zm. z r. Gwozdów

 

PONIEDZIAŁEK – 17 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Danuta Frączak 

 

WTOREK – 18 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Czesław, Mieczysława, Bogusław, Lucyna,

         zm. z r. Szewczaków i Niewiadomskich 

Godz. 18:00 † Agata, Marianna, Bolesław, Antoni z r. Smoleniów, Antonina, Maria,

       Józef, Jan, Bolesław z r. Tokarskich, Czesława i Józef z Kapiców

 

ŚRODA – 19 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Czesław i Henryka Dzięba – im. 

Godz. 18:00 † Jan Mazur – 14r.

 

CZWARTEK – 20 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Ludwik Krzak, zm. z r. Krzaków i Czugałów

 

PIĄTEK – 21 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 07:00 † Marianna Nowak

Godz. 18:00 † Izabela i Edward Wiater

 

Sobota – 22 lipca 2017 r. – św. Marii Magdaleny 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.  

Godz. 16:00  ślub Emilia Cisek i Remi Fiel

Godz. 18:00 † Stanisław Legieć – 15r., Władysław Pupiec – 29r., Jerzy – 16r.,

          zm. z r. Pupców i Legieciów

Godz. 18:00 † Stanisław Wojda

 

NIEDZIELA –  16 lipca 2017 r.

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 08:30 † Alfreda Olszak – 10r., zm. z r. Olszaków i Dydrów 

Godz. 10:00  z a  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Ewa Kaleniuk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Leszek Kucharski – 18r., Eugeniusz i Adela Kucharscy 

Godz. 20:30 † Jakub Mierzejewski – 20r. – im.


 

 

NIEDZIELA –  09 lipca 2017 r.

Godz. 07:00 † Jacek–16r., Lucjan, Katarzyna, Edward, Alfreda z r. Twardziszewskich,

         Seweryn i Leokadia Łoj

Godz. 08:30 † Henryk Dec – greg.

Godz. 10:00   z a  p a r a f i a n 

Godz. 12:00 †  Stefan, Feliksa, Andrzej z Zastąpiłów, Krystyna Baran

Godz. 18:00 † Maria Gurkało od ucz. pogrz.

Godz. 20:30 † Marian Semionowicz – 8r.

 

PONIEDZIAŁEK – 10 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Jan Soroka – 27r., zm. z r. Załęckich i Soroków

Godz. 18:00 † Jan Jakubiak – 7r., Krystyna i Marian Marzec 

 

WTOREK – 11 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Genowefa Łoza – r., Helena Hudoba – r.

Godz. 18:00 † Zenon Turczyn od ucz. pogrz,. 

 

ŚRODA – 12 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Stanisław Wojda 

 

CZWARTEK – 13 lipca 2017 r. – Nabożeństwo Fatimskie 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 18:00 † Bernard Wojda

Godz. 18:00 o potrzebne siły fizyczne i duchowe dla kapłanów

           posługujących w naszej parafii, 

           dla Misjonarzy Krwi Chrystusa, dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

 

PIĄTEK – 14 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 07:00 † Mirosław Siwacki – m.

Godz. 18:00 † Antoni Sowiński – 14r.

Godz. 18:00 † Danuta Gruszka – 5r.; Wincenty Gruszka – 20r.

 

Sobota – 15 lipca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.  

Godz. 07:00 † Stanisław Krasnopolski – 18r.

Godz. 18:00 † Henryk Wojczuk – im.

Godz. 18:00 † Maria Jakubczak – 1r. 


 

 

NIEDZIELA –  25 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 o Boże błogosławieństwo dla rodziny Kucharskich, Kitów i Obszańskich

Godz. 08:30 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 10:00 za  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Artur – 4r., Regina – 30r., Marian – 33r.,  Zbigniew – 31r., z r. Sztromkie

Godz. 18:00 †  Jan Oberda i zm. z r. Oberdów, Mazurkiewiczów i Szajbów

Godz. 20:30 † za Mariana i Irenę  Słodkich

 

PONIEDZIAŁEK – 26 czerwca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Janusz Bereza – r. 

 

WTOREK – 27 czerwca  2017 r. - MB Nieustającej Pomocy

Godz. 07:00  o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Ireny

                     w dniu urodzin 

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Franciszek i Kornela Karwat 

 

ŚRODA – 28 czerwca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Alfons Proć od ucz. pogrz..

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Grażyna Bilska

 

CZWARTEK – 29 czerwca 2017 r. - Św. Apostołów Piotra i Pawła

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 08:30 † Waleria – 33r., Bronisław, Roman, Dariusz Bednarczyk

Godz. 10:00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla O. Piotra w dniu imienin 

Godz. 18:00 † Piotr Nizioł – im. 

Godz. 18:00 †  Janina i Adam Wojtczak, Antonina i Jan Dzięba – r.

 

PIĄTEK – 30 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Olga Dec  - 25r, Honory i Henryk

Godz. 07:00 † Andrzej Mazurkiewicz 

Godz. 18:00 † Antoni Sokołowski – 1r. 

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

 

Sobota – 01 lipca 2017 r. - Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00  † Henryk Dec – greg.  

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

NIEDZIELA –  02 lipca 2017 r.

Godz. 07:00 † Henryk Dec – greg.

Godz. 08:30 † Henryk Cegłowski – 3r., zm. z r. Cegłowskich i Gregorczuków 

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Henryk Baran 

Godz. 18:00  dziękczynna za 50-lecie małżeństwa Jana i Janiny 

Godz. 20:30 † Stefania Palonka – 10r., Dorota i Wiktor

 

NIEDZIELA –  18 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Ewa, Magdalena, Zofia z r. Nowosadów,

          zm. z r. Polaków, Dodów, Gruszeckich, Bedlińskich

Godz. 08:30 † Ewa Kaleniuk – od ucz. pogrz.

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00  dziękczynno-błagalna dla Elżbiety Maruszak z racji imienin i dla jej rodziny

Godz. 20:30 † Henryk Pieczykolan – 46r., Justyna i Piotr, Andrzej i Helena

 

PONIEDZIAŁEK – 19 czerwca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 07:00 † Maria Grzechnik – r. 

Godz. 18:00 † Aleksander Marciniewicz, Bożena Gospodarek, Janina, Jan,

          Anna, Stanisław, Wincenty Marciniewicz

Godz. 18:00 † Adela Sierak – 8r.

 

WTOREK – 20 czerwca  2017 r. 

Godz. 07:00 † Andrzej Mazurkiewicz

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Stefan Piotrowski – 2r., Henryka i Grzegorz Piotrowscy

 

ŚRODA – 21 czerwca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Cecylia Mróz – 15r., Wacław, Katarzyna, Michał

Godz. 18:00 † Elżbieta Mrozik – im., Ryszard Mrozik

 

CZWARTEK – 22 czerwca 2017 r. - Oktawa Bożego Ciała

Godz. 07:00 † Mieczysław Bilik – r. 

Godz. 07:00 † Anna Zbyryt od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Wacław Łyga, Wacław Leśniara  

 

PIĄTEK – 23 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Jerzy Gil (Dzień Ojca)

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Moniki i Darka w 10r. Ślubu,

    o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 

Sobota – 24 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Jan Harczuk 

Godz. 16:00   ślub Joanna Sarzyńska i Łukasz Wójtowicz

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Stanisława Wojtowicz - 4r., zm. z r. Wojtowiczów i Tomczyków


 

 

NIEDZIELA –  11 czerwca 2017 r. - Trójcy Przenajświętszej

Godz. 07:00 † Maria Gurkało – od ucz. pogrz.

Godz. 08:30 † Grażyna Wiater –  3r.

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  - Komunia Święta Rocznicowa

Godz. 12:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 12:00 † Zenon Turczyn – od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Anna Piotrowska

Godz. 20:30 †

 

PONIEDZIAŁEK – 12 czerwca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Andrzej i Józefa Smoleń, Franciszek i Anna 

Godz. 18:00 † Anna Wojda 

 

WTOREK – 13 czerwca  2017 r. 

Godz. 07:00 † Teresa Skowyra – 5r., 

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Jan Wdowicz – 7r., Józefa i Stanisław Wdowicz

 

ŚRODA – 14 czerwca 2017 r

Godz. 07:00 † Mirosław Siwacki – m.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Andrzej Głaz – 2r.

 

CZWARTEK – 15 czerwca 2017 r. - Boże Ciało

Godz. 07:00  dziękczynna w 45. rocznicę świeceń kapłańskich Ks. Kan. Wincentego

Godz. 08:30 † Iwona Kiełbowicz i zm. z r. Kiełbowiczów i Wilków,

      Gramatyków i Smolągów i Zbgniew Gładysz

Godz. 10:30 – Msza św. wspólna w Parafii Św. Krzyża za Parafian

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00   

 

PIĄTEK – 16 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Jan Sawicki – 25r., zm. z r. Sawickich i Niewiadomskich

Godz. 18:00 † Janusz Tkaczuk – m.

 

Sobota – 17 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00  † Agnieszka Lewusz – 10r., Robert Hałasa, Stanisław Rosiecki

Godz. 16:00  Slub Katarzyna Radecka i Patryk Romaniuk

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Jan Pyś – 8r.

 

NIEDZIELA –  18 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Ewa, Magdalena, Zofia z r. Nowosadów,

      zm. z r. Palaków, Dodów, Gruszeckich, Bedlińskich

Godz. 08:30 † Ewa Kaleniuk – od ucz. pogrz.

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 12:00 † Zenon Turczyn – od ucz. pogrz.

Godz. 18:00  dziękczynno-błagalna dla Elżbiety Maruszak z racji imienin i dla jej rodziny

Godz. 20:30 † Henryk Pieczykolan – 46r., Justyna i Piotr, Andrzej


 

 

NIEDZIELA –  4 czerwca 2017 r. - Zesłanie Ducha Świętego 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 08:30 † Eugeniusz Gronowski – 15r., Zdzisław Łukasiewicz,

      Józef i Marianna Soluch, Katarzyna   i Tomasz Papiernik

Godz. 10:00   z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00   o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Piotra w 40r. ślubu

Godz. 12:00   dziękczynna za 55 lat małżeństwa Krystyny i Waleriana Smoleń,

     z prośbą o dalszą Bożą   opiekę, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

Godz. 18:00 † Feliksa Ziarkiewicz i zm. z r. Ziarkiewiczów i Czelejów

Godz. 20:30  o Boże błogosławieństwo dla Siostry Prowincjalnej i Zarządu

      Sióstr Serafitek Prowincji Rzeszowskiej 

 

PONIEDZIAŁEK – 05 czerwca 2017 r. - NMP Matki Kościoła

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 08:30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego

     dla O. Piotra i Ks. Mariusza w rocznicę Święceń 

Godz. 10:00

Godz. 18:00  † Zofia Bubeła – 30dz.

Godz. 18:00  o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

      dla Danuty w 60r. urodzin

 

WTOREK – 6 czerwca  2017 r. 

Godz. 07:00  o Boże błogosławieństwo dla Kacpra Derkacza w 8 r. urodzin

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Emilia Wróbel – 13r., zm. z r. Wróbel

 

ŚRODA – 7 czerwca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Danuta Nieścioruk – 65r.

Godz. 18:00 † Stanisława – 20r., Irena, Nikanor, Jerzy, Aleksander  i Joanna Tabin

 

CZWARTEK – 8 czerwca 2017 r. -  

                       Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Godz. 07:00 † Zygmunt Belina – 8r., zm. z r. Belinów, Skurów i Kozyrskich

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00   o potrzebne siły fizyczne i duchowe dla kapłanów posługujących

       w naszej parafii, 

      dla Misjonarzy Krwi Chrystusa, dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

 

PIĄTEK – 9 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Józef, Katarzyna, Augustyn Kachan

Godz. 18:00 † Stanisław, Aleksandra, Barbara, zm. z r. Leleniów i Wawszczaków

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

 

Sobota – 10 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 07:00 † Marzena Mazurek – 1r.

Godz. 18:00 † Marianna i Walenty Hałasa

Godz. 18:00 † Stanisław Kłoda – 24r., Marianna Kłoda   

 

NIEDZIELA –  11 czerwca 2017 r. - Trójcy Przenajświętszej

Godz. 07:00 † Maria Gurkało – od ucz. pogrz.

Godz. 08:30 † Grażyna Wiater –  3r.

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  - Komunia Święta Rocznicowa

Godz. 12:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 12:00 † Zenon Turczyn – od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Anna Piotrowska

Godz. 20:30 †

 

PONIEDZIAŁEK – 12 czerwca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Andrzej i Józefa Smoleń, Franciszek i Anna 

Godz. 18:00 † Anna Wojda 

 

WTOREK – 13 czerwca  2017 r. 

Godz. 07:00 † Teresa Skowyra – 5r., 

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Jan Wdowicz – 7r., Józefa i Stanisław Wdowicz

 

ŚRODA – 14 czerwca 2017 r

Godz. 07:00 † Mirosław Siwacki – m.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Andrzej Głaz – 2r.

 

CZWARTEK – 15 czerwca 2017 r. - Boże Ciało

Godz. 07:00  dziękczynna w 45. rocznicę świeceń kapłańskich Ks. Kan. Wincentego

Godz. 08:30 † Iwona Kiełbowicz i zm. z r. Kiełbowiczów i Wilków,

      Gramatyków i Smolągów i Zbgniew Gładysz

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00   

 

PIĄTEK – 16 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Jan Sawicki – 25r., zm. z r. Sawickich i Niewiadomskich

Godz. 18:00 † Janusz Tkaczuk – m.

 

Sobota – 17 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00  † Agnieszka Lewusz – 10r., Robert Hałasa, Stanisław Rosiecki

Godz. 16:00  Slub Katarzyna Radecka i Patryk Romaniuk

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Jan Pyś – 8r.

 

NIEDZIELA –  18 czerwca 2017 r.

Godz. 07:00 † Ewa, Magdalena, Zofia z r. Nowosadów,

      zm. z r. Palaków, Dodów, Gruszeckich, Bedlińskich

Godz. 08:30 † Ewa Kaleniuk – od ucz. pogrz.

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n 

Godz. 12:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 12:00 † Zenon Turczyn – od ucz. pogrz.

Godz. 18:00  dziękczynno-błagalna dla Elżbiety Maruszak z racji imienin i dla jej rodziny

Godz. 20:30 † Henryk Pieczykolan – 46r., Justyna i Piotr, Andrzej


 

 

NIEDZIELA –  28 maja 2017 r. - Wniebowstąpienie Pańskie

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – 1r., zm. z r. Michońskich  

Godz. 08:30 † Zenon Szeremeta

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  - Pierwsza Komunia Święta

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Grażyna Bilska

Godz. 18:00 † Mieczysław Lisiuk – 3r.

 

PONIEDZIAŁEK – 29 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Alfons Proć od ucz. pogrz. 

Godz. 18:00 † Andrzej Maśko, Cyryl, Matrona 

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

 

WTOREK – 30 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Roman Patron – 4r.

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Irena, Tadeusz, Henryk Mądroń

 

ŚRODA – 31 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Andrzej Śmieciuszewski – 14r.,

     zm. z r. Śmieciuszewskich, Krzyżanowskich, Konopków, Wrzosów 

Godz. 07:00 † Tadeusz Magryta – 28r., Teodora, Marianna, Franciszek z Magrytów

Godz. 18:00 † Teresa Car – od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Barbara Panek – 3r.

 

CZWARTEK – 1 czerwca 2017 r. - Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00 † Mirosława i Wacław Królik

Godz. 07:00 † Andrzej Mazurkiewicz 

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00 † Janusz, Janina Zwonar, Stanisława, Wincenty Wiatrzyk

 

PIĄTEK – 2 czerwca 2017 r. - Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 10:00  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

Godz. 18:00 † Genowefa, Andrzej, Stanisław Górnik

Godz. 18:00 †  Władysław Dziwura od ucz. pogrz.

 

Sobota – 3 czerwca 2017 r. - Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

NIEDZIELA –  4 czerwca 2017 r. - Zesłanie Ducha Świętego 

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska – greg.

Godz. 08:30 † Eugeniusz Gronowski – 15r., Zdzisław Łukasiewicz,

     Józef i Marianna Soluch, Katarzyna   i Tomasz Papiernik

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00  o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Piotra w 40r. ślubu

Godz. 12:00  dziękczynna za 55 lat małżeństwa Krystyny i Waleriana Smoleń,

     z prośbą o dalszą Bożą   opiekę, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

Godz. 18:00 † Feliksa Ziarkiewicz i zm. z r. Ziarkiewiczów i Czelejów

Godz. 20:30  o Boże błogosławieństwo dla Siostry Prowincjalnej

     i Zarządu Sióstr Serafitek Prowincji Rzeszowskiej


 

 

NIEDZIELA – 21 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 †  Władysława Plisikiewicz, zm. z r. Plisikiewiczów, Klizów i Saputów

Godz. 08:30 † Krystyna Baran, Zofia i Stanisław Baran 

Godz. 10:00   z a  p a r a f i a n  (o zdrowie dla Bogdana)

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Władysław Wichlaj – 30r.

Godz. 18:00 † Katarzyna, Michał, Regina, Stanisław z Sowów, Sylweria, Stanisław, Jan, 

         Edward z Zabłockich, Hanna Wrębiak.

 

PONIEDZIAŁEK – 22 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Krzysztof Bogdański – 11 r.

Godz. 18:00 † Eilia Krasnopolska – 25r., Czesław – 20r., Anna, Michał Krasnopolscy – 56r., 

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 o uwolnienie od choroby Siergieja Rudzkiego, ulgę w cierpieniu

 

WTOREK – 23 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Remigiusz Łyś, Leokadia i Marian

Godz. 18:00 † Seweryn Stoń, Janina i Bolesław Wołoszyn

 

ŚRODA – 24 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 przez Miłosierdzie Boże o potrzebne łaski

           do wypełnienia woli Bożej dla Ojca Michała

Godz. 18:00 † Katarzyna, Stanisław i Zdzisław z Kowalskich

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

 

CZWARTEK – 25 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg. 

Godz. 07:00 † Jerzy Mejbaum, Konstanty Sowiński

Godz. 18:00 † Maria Danuta Winniczuk

Godz. 18:00 † Franciszka Stańko – 8r., Bolesław, Elżbieta Popko,  

          Karolina Stańko, zm. z r. Stańków i Górów 

 

PIĄTEK – 26 maja  2017 r. 

Godz. 07:00 † Mirosława Maryńczak, Sabina Szykuła, Leszek Maryńczak,  

          Weronika i Stanisław Milczarczyk

Godz. 18:00 † Kamela – 3r. i Bolesław – 20r. Wołoch 

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.


Sobota – 27 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Wanda Krukowska

Godz. 18:00 † Piotr Sowa – 7r., Mieczysław Milczuk, Jan Grela

 

NIEDZIELA –  28 maja 2017 r. - Wniebowstąpienie Pańskie

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – 1r., zm. z r. Michońskich  

Godz. 08:30 † Zenon Szeremeta

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  - Pierwsza Komunia Święta

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Grażyna Bilska

Godz. 18:00 † Mieczysław Lisiuk – 3r.


 

 

NIEDZIELA –  14 maja 2017 r. 

Godz. 07:00  o zdrowie dla Eugenii z podziękowaniem za opiekę

Godz. 08:30 † Zofia Bryndza

Godz. 10:00  dziękczynna za 6 r. ślubu Jolanty i Bartosza

        z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Mirosław Siwacki – m.

Godz. 18:00 † Jan Zbyrek od ucz. pogrz.

 

PONIEDZIAŁEK – 15 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Jan Szwuła – 4r.

 

WTOREK – 16 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Jan Pyda, zm. z r. Pydów

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Jarosław Bieganowski

 

ŚRODA – 17 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk

Godz. 18:00 † Janina Gac – 8r.

 

CZWARTEK – 18 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Janina Szbla – 18r., Józef Szabla – 40r. ,

          zm. z r. Tchórzów, Szablów i Makroszów 

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Janusz Tkaczuk – m.

 

PIĄTEK – 19 maja  2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 07:00 † Henryk Litwiniec – r.

Godz. 18:00 † Apolonia Sinicka – 11r.,

          Regina, Władysław, Andrzej i Szczepan, zm. z r. Sinickich 

 

Sobota – 20 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Marian Wyrzykowski – 1r.

Godz. 16:00 ślub: Barbara Ziarkiewicz i Sylwester Szewc

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Sabina Doda, zm. z r. Dodów, Polaków, Gruszeckich,

          Nowosadów i Bedlińskich

 

NIEDZIELA –  21 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Władysława Plisikiewicz, zm. z r. Plisikiewiczów, Klizów i Saputów

Godz. 08:30 † Krystyna Baran, Zofia i Stanisław Baran 

Godz. 10:00   za  P a r a f i a n  (o zdrowie dla Bogdana)

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Władysław Wichlaj – 30r.

Godz. 18:00 † Katarzyna, Michał, Regina, Stanisław z Sowów, Sylweria, Stanisław, Jan, 

            Edward z Zabłockich, Hanna Wrębiak


 

 

NIEDZIELA – 07 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Halina Blaszka – 1r.

Godz. 08:30 † Henryk Niedźwiedź – 9r.

Godz. 10:00  Z A  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Irena, Jadwiga, Marianna i Jan Kukułowicz

Godz. 18:00 † Maria Gurkało – od ucz. pogrz.

 

PONIEDZIAŁEK – 08 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław – 13r. im., Eugeniusz – 33r., Ćwiklińscy, Sabina Ćwiklińska

Godz. 18:00 † Stanisława, Tadeusz Frączak

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

 

WTOREK – 09 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Józefa i Michał Saran

Godz. 18:00 † Longina Harczuk – 1r.

 

ŚRODA – 10 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Emilia, Tadeusz, Hieronim Kudyk, Michał i Anna Kuryło,

         Władysław i Wanda Bondyra 

Godz. 07:00 † Andrzej Mazurkiewicz

Godz. 18:00 † Stanisław Oberda – im. zm. z r. Oberdów, Mazurkiewiczów i Szajbów

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

 

CZWARTEK – 11 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Roman Sierak – 4r.

Godz. 18:00 o potrzebne siły fizyczne i duchowe dla kapłanów posługujących

       w naszej parafii, dla Misjonarzy Krwi Chrystusa,

       dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

 

PIĄTEK – 12 maja  2017 r. 

Godz. 07:00 † Rozalia Kanikuła

Godz. 18:00 † Zenon Turczyn od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

 

SOBOTA – 13 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 07:00 † Kazimiera Fidor – 3r.

Godz. 18:00 † Krystyna i Paweł Wójciuk, Jan i Janina Greniuk

Godz. 18:00 † Czesław Lesiuk – 9r., Władysław, Zofia i Stanisław Zych

 

NIEDZIELA – 14 maja 2017 r. 

Godz. 07:00  o zdrowie dla Eugenii z podziękowaniem za opiekę

Godz. 08:30 † Zofia Bryndza

Godz. 10:30  dziękczynna za 6 r. ślubu Jolanty i Bartosza    

          z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

Godz. 10:00  Z A  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Mirosław Siwacki – m.

Godz. 18:00 † Jan Zbyrek od ucz. pogrz.


 

 

NIEDZIELA – 30 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Teresa Car

Godz. 08:30 † Ryszard Grela – 4r., zm. z r. Grelów

Godz. 08:30 † Regina Krajewska

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Władysława, Czesław, Lucyna i Bogusław z r. Niewiadomskich

          i Szewczaków

Godz. 18:00 † Zdzisław Moczarski – 2r., zm. z r. Semeniuków i Czarneckich

 

PONIEDZIAŁEK – 01 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Rozalia Kanikuła od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Franciszek i Danuta Gulak

 

WTOREK – 02 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Tadeusz Majdan – 4r.

Godz. 18:00 † Marek Książyk – 23r., zm. z r. Książyków i Rosińskich

 

ŚRODA – 03 maja 2017 r. 

Godz. 07:00  o Boże błogosławieństwo z okazji 70r. ur. Marii Madały i zdrowie, 

         dary Ducha Św.  i opiekę  Matki Bożej na dalszej drodze życia

Godz. 08:30 † Janina Choma

Godz. 10:00 † Marta Hołys, Tadeusz, Stefan Hołys, Antoni Mazurek

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Andrzej Mazurkiewicz

 

CZWARTEK – 04 maja 2017 r. - Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 18:00 † Jan Waśko – 22r., Stanisław i Janina

 

PIĄTEK – 05 maja 2017 r. - Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00 † Stanisław Dybała – 1r.

Godz. 10:00  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa – greg.

 

Sobota – 06 maja 2017 r. - Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 16:00  ślub: Aleksander Szelug – Anna Michalczyk

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

NIEDZIELA – 07 maja 2017 r. 

Godz. 07:00 † Halina Blaszka – 1r.

Godz. 08:30 † Henryk Niedźwiedź – 9r.

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Stanisław Stopa – greg.

Godz. 12:00 † Irena, Jadwiga, Marianna i Jan Kukułowicz

Godz. 18:00 † Maria Gurkało – od ucz. pogrz.


 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 23 kwietnia 2017 r. - ODPUST

Godz. 07:00 † Jerzy Gil – 16r., Wiktoria i Piotr Gil 

Godz. 08:30 † Barbara, zm. z r. Łopuszyńskich i Bajaków 

Godz. 10:00  o Boże błogosławieństwo w 45r. ślubu Emilii i Jana Repeć     

Godz. 12:00  SUMA ODPUSTOWA 

Godz. 18:00 † Anna Hubala

 

PONIEDZIAŁEK – 24 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † 

Godz. 18:00  o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry w 1 r. urodzin 

 

WTOREK – 25 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Halina i Stanisław z r. Peć 

Godz. 18:00 † Tadeusz Tomasiak 

Godz. 18:00 † zm. z r. Bartników, Fiutków i Kukułowiczów


ŚRODA – 26 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk

Godz. 18:00 † Grażyna Bilska

 

CZWARTEK – 27 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00

Godz. 18:00 † Józefa i Stanisław Bryła

Godz. 18:00 † Zenon Turczyn

 

PIĄTEK – 28 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Alfons Proć

Godz. 18:00 †  Stanisława – 20r. Sokołowska, Grzegorz i Tadeusz z Sokołowskich

Godz. 18:00 † Andrzej Mazurkiewicz

 

Sobota – 29 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Teresa, Stanisław, Kamila, Andrzej i Maria z r. Juras

Godz. 18:00  o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Łukasza

Godz. 18:00  o Boże błogosławieństwo dla Anny i Tomasza w 25. r. ślubu

 

NIEDZIELA – 30 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Teresa Car

Godz. 08:30 † Ryszard Grela – 4r., zm. z r. Grelów

Godz. 08:30 † Regina Krajewska

Godz. 10:00  Z A  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Władysława, Czesław, Lucyna i Bogusław z r. Niewiadomskich i Szewczaków

Godz. 18:00 † Zdzisław Moczarski – 2r., zm. z r. Semeniuków i Czarneckich


 

 

NIEDZIELA  – 16 kwietnia 2017 r. – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Godz. 06:00 REZUREKCJA – MSZA ZA PARAFIAN

Godz. 10:00 † Lipiec Zofia i Mieczysław – 26r.

Godz. 12:00 o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki

Godz. 18:00 † Bronisław – 5r., Waleria, Roman, Dariusz Bednarczyk

 

PONIEDZIAŁEK – 17 kwietnia 2017 r. – IV Dzień Nowenny 

Godz. 07:00  dziękczynna w 35r. ślubu Józefa i Elżbiety

Godz. 08:30 † Mieczysław Łysakowski – 7r., Wacława 

Godz. 10:00  Chrzty 

Godz. 12:00 † Mirosław Siwacki      

Godz. 18:00 † Alicja i Miron Niedźwiedź z r. Saganów i Niedźwiedziów 

 

WTOREK – 18 kwietnia 2017 r. – V Dzień Nowenny

Godz. 07:00 † Roman Zarzycki, Aniela, Jan, Waldemar Gucma, zm. z r. Śliwińskich, Gucmów i Zarzyckich 

Godz. 18:00 † Marianna, Adam, Stanisław Pokryszko i zm. z tej rodziny 

Godz. 18:00 † Edward Gramatyka – 1m. 

 

ŚRODA – 19 kwietnia 2017 r. – VI Dzień Nowenny

Godz. 07:00 dziękczynno-błagalna  w intencjach znanych Panu Bogu

Godz. 18:00 † Mariusz Rycyk – 1r.

Godz. 18:00 † Dorota Palonka, Stefania i Wiktor

 

CZWARTEK – 20 kwietnia 2017 r. – VII Dzień Nowenny

Godz. 07:00 dziękczynno – błagalna w intencjach znanych Panu Bogu 

Godz. 18:00 † Anna Zubala – 15r.

 

PIĄTEK – 21 kwietnia 2017 r. – VIII Dzień Nowenny

Godz. 07:00 dziękczynno – błagalna w intencjach znanych Panu Bogu 

Godz. 18:00 †  Janusz Tkaczuk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Rafał i Zofia Adamczuk

 

Sobota – 22 kwietnia 2017 r. – IX Dzień Nowenny

Godz. 07:00 † Feliks Juśkiewicz od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk 

Godz. 18:00 † Jan i Janina Mazur

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 23 kwietnia 2017 r. - ODPUST

Godz. 07:00 † Jerzy Gil – 16r., Wiktoria i Piotr Gil 

Godz. 08:30 † Barbara, zm. z r. Łopuszyńskich i Bajaków 

Godz. 10:00  o Boże błogosławieństwo w 45r. ślubu Emilii i Jana Repeć     

Godz. 12:00  SUMA ODPUSTOWA 

Godz. 18:00 † Anna Hubala


 

 

NIEDZIELA – 09 kwietnia 2017 r. – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

Godz. 07:00 † Edward i Irena Łyś, Bronisław Kawałko, Michał, Aniela, Jan,

         Edward, Irena, Leokadia, Kazimiera, Maria, Antoni

Godz. 08:30 † Maria Gurkało  

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Karolina Nowosad – 17r., Aleksander i Czesław 

Godz. 18:00 † Piotr Bamburski – r., Tomasz i Aniela

 

PONIEDZIAŁEK – 10 kwietnia 2017 r.

Godz. 07:00 o przemianę dla męża i opiekę Bożą dla Artura

Godz. 18:00 † Regina, Wojciech, Karolina Duchalscy, Feliksa i Władysław Kazub

Godz. 18:00 † Jan Wiesław Terlecki – 6r.

 

WTOREK – 11 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Zenon Turczyn – od ucz. pogrzebu

Godz. 18:00 † Jan Zbyrek od ucz. pogrzebu

Godz. 18:00 † Jadwiga Litwajtis, Aleksander, Janusz Litwajtis, Aleksandra, Jan Skiba 

    

ŚRODA – 12 kwietnia 2017 r.

Godz. 07:00 † Stanisława i Jan Pieczykolan 

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk 

Godz. 18:00 † Roman, Emilia, Tadeusz z r. Grela, Jerzy, Władysław, Janina z r. Birątów  

 

WIELKI CZWARTEK – 13 kwietnia 2017 r.

Godz. 18:00  MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

WIELKI PIĄTEK – 14 kwietnia 2017 r. – NOWENNA do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Godz. 17:00  DROGA KRZYŻOWA

 

WIELKA SOBOTA – 15 kwietnia 2017 r. – II DZIEŃ NOWENNY

Godz. 20:00  

 

WIELKANOC – Niedziela – 16 kwietnia 2017 r. – III DZIEŃ NOWENNY

Godz. 06:00  REZUREKCJA – MSZA ZA PARAFIAN

Godz. 10:00 † Lipiec Zofia i Mieczysław – 26r.

Godz. 12:00  o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki

Godz. 18:00 † Bronisław – 5r., Waleria, Roman, Dariusz Bednarczyk


 

 

NIEDZIELA  – 02 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Adolf Baran – 16r.

Godz. 08:30 † Lucyna Dmitroca – 2r. 

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N  (urodzinowa Barbary Płońskiej)

Godz. 12:00 † Tadeusz Bondyra, Krystyna Pietrynko, Janusz Pietrynko,

         Kazimierz Bartnik 

Godz. 18:00 † Anna Hubala 

 

PONIEDZIAŁEK – 03 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00  † Andrzej Kurzępa – r., Zofia, Leon Wanda, Irena i Jan Fus   

Godz. 18:00  † Janina Choma

 

WTOREK – 04 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00  † Krystyna i Wincenty Laskowscy 

Godz. 18:00  † Jolanta Jóźwik – 3r.  

 

ŚRODA – 05 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00   o opiekę nad rodziną

Godz. 18:00  † Stanisław Luterek – 12r.

 

CZWARTEK – 06 kwietnia 2017 r. – Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00  † Wacław Przeworski – 16r.  

Godz. 18:00  † Emilia i Wiktor Kukiełka 

 

PIĄTEK – 07 kwietnia 2017 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00  †  Maria Piasecka, Wojciech, Władysław, Henryk Dec 

Godz. 10:00   wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

Godz. 18:00  † Zenon Turczyn

 

SOBOTA – 08 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00   podziękowanie za otrzymane łaski Boże dla Edwarda Pieli

      z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie   

      i miłosierdzie Boże poprzez wstawiennictwo Św. Faustyny

Godz. 18:00   o szczęśliwe zdanie matury i Boże błogosławieństwo dla Eryka

 Godz. 18:00  † Mieczysław Zezula

 

NIEDZIELA  – 09 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Edward i Irena Łyś, Bronisław Kawałko, Michał, Aniela, Jan, Edward,

      Irena, Leokadia,  Kazimiera, Maria, Antoni

Godz. 08:30 † Maria Gurkało  

Godz. 10:00   za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Karolina Nowosad – 17r., Aleksander i Czesław 

Godz. 18:00 † Piotr Bamburski – r., Tomasz i Aniela


 

 

NIEDZIELA  – 26 marca 2017 r. – REKOLEKCJE 

Godz. 07:00 † Natalia Kłonica – 15r., Andrzej i Józef Kłonica

Godz. 08:30 † Władysław Pilip – 13r., Marianna, zm. z r. Pilipów i Adamczuków 

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Edward Bartoń – 2r.

Godz. 12:00 † Grażyna Bilska 

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

 

PONIEDZIAŁEK – 27 marca 2017 r. – REKOLEKCJE 

Godz. 08:30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Angeliki i Jej Rodziny

Godz. 10:00 † Zenon Turczyn   

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 20:00 † Alfons Proć – 30dz. 

 

WTOREK – 28 marca 2017 r. – REKOLEKCJE 

Godz. 08:30 † Anna Hubala od ucz. pogrz. 

Godz. 10:00 † Henryk Sadło – 2r., Jan, Władysława, Marian Muszyńscy i zm. z r. Sadłów

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 20:00 † Roman Krzak – 13r., Irena – 6r., Jan Tracz – 4r.

 

ŚRODA – 29 marca 2017 r. – BIERZMOWANIE 

Godz. 07:00 † Teresa Car od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 18:00  w intencji Bierzmowanych 

Godz. 24:00  o powołania kapłańskie i zakonne

 

CZWARTEK – 30 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00  dziękczynna za 30 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo

          dla Mateusza i całej jego rodziny

 

PIĄTEK – 31 marca 2017 r.

Godz. 07:00  dziękczynna za Michalinę z prośbą o opiekę nad Ewą i Kamilem 

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk 

 

Sobota – 01 kwietnia 2017 r. – Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00  † Adam, Stefania Waleria, Stanisław, Ryszard, Franciszka z Górskich,

         Joanna Górska – Wójcik, Piotr, Katarzyna, Franciszek z Oleszków

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.  

 

NIEDZIELA  – 02 kwietnia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Adolf Baran – 16r.

Godz. 08:30 † Lucyna Dmitroca – 2r. 

Godz. 10:00   za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Tadeusz Bondyra, Krystyna Pietrynko, Janusz Pietrynko, Kazimierz Bartnik 

Godz. 18:00 † Anna Hubala 


 

NIEDZIELA  – 19 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Józef Kozłowski, Józef Szawuła

Godz. 08:30 † Sławomir – r. Janusz Czelej

Godz. 08:30  o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Wiktorii w 18r. urodzin

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Marian Bulak – 10r., Kazimierz Pierzchała – 10r 

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Andrzej Serafin

 

PONIEDZIAŁEK – 20 marca 2017 r. – Św. Józefa – Oblubieńca NMP 

Godz. 07:00 † Tekla Mazurek – r.

Godz. 10:00  w intencji wszystkich Józefów i Józef

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 18:00 † Józef Kaźmierczak – im. 

 

WTOREK – 21 marca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Celina Sidor

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † za dusze w czyśćcu cierpiące 

 

ŚRODA – 22 marca 2017 r.  

Godz. 07:00 † Barbara Kozłowska od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 18:00 † Józef Oberda – im., zm. z r. Oberdów, Mazurkiewiczów i Szajbów 

 

CZWARTEK – 23 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Feliks Juśkiewicz od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Władysław Januszewski – 15r., Józefa i Piotr

 

PIĄTEK – 24 marca 2017 r.

Godz. 07:00   o szczęśliwy poród dla Anny i opiekę nad jej rodziną

Godz. 18:00 †  Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 18:00 † Wanda i Bolesław Tokarscy

 

Sobota – 25 marca 2017 r. – Zwiastowanie Pańskie

Godz. 07:00 † Janusz Tkaczuk od ucz. pogrz.

Godz. 08:30  dziękczynna za 83 lata życia Aleksandry z prośbą o opiekę nad rodziną,

   wnukami i prawnukami

Godz. 10:00  Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego  

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  


 

 

NIEDZIELA  – 12 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Grzegorz Łubiarz, Stefania i Jan Nowaczek

Godz. 08:30 † Józef Szala od ucz. pogrz.

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Barbara Kozłowska od ucz. pogrz.  

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

 

PONIEDZIAŁEK – 13 marca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

 

WTOREK – 14 marca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Mirosław Siwacki 

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Katarzyna Pyda, zm. z r. r. Małyszów

 

ŚRODA – 15 marca 2017 r.  

Godz. 07:00 † Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 18:00 † Zofia Bednarczuk – 31r., Jan i Edward

Godz. 18:00 † Janina – 2r., Edward – 8r. Radlińscy 

 

CZWARTEK – 16 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Alfons Proć

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Aniela Pyś – 11r.

 

PIĄTEK – 17 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Weronika Milczarczyk – 11r., Stanisław, Mirosława i Leszek Maryńczak, Sabina Szykuła 

Godz. 18:00 †  Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 18:00 † Józef Drzewosz – 7r.

 

Sobota – 18 marca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Stanisława Matwiejczuk – 4r. i Piotr

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Adam Przygon – 11r., zm. z r. Przygon.

 

NIEDZIELA  – 19 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Józef Kozłowski, Józef Szawuła

Godz. 08:30 † Sławomir – r. Janusz Czelej

 Godz. 08:30 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

            i potrzebne łaski dla Wiktorii w 18r. urodzin

Godz. 10:00  za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Marian Bulak – 10r., Kazimierz Pierzchała – 10r 

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Andrzej Serafin


 

 

NIEDZIELA  – 05 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – 1r.

Godz. 08:30 † Adela Niedźwiedź – 1r.

Godz. 10:00   z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Władysław – r., Zofia, Jan Maziarczyk 

Gody. 12:00 † Bronisława, Wacława, Walerian, Mieczysław Naja, zm. z r. Paradowskich

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

 

PONIEDZIAŁEK – 06 marca 2017 r. 

Godz. 07:00 † zm. z r. Wiatrów Jan, Marianna, Feliksa, Edward, Mieczysław,

       Feliks i Tadeusz

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Barbara Wawszczak – 7r., zm. z r. Wawszczaków i Leleniów

 

WTOREK – 07 marca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Bronisława Derkacz

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Janina Rozmus – 2r.

 

ŚRODA – 08 marca 2017 r.  

Godz. 07:00 † Stefania Adamczuk 

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg. 

Godz. 18:00 † Aniela Monastyrska – 14r.

 

CZWARTEK – 09 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Franciszek – 32 r., Helena – 13 r., Czesław z r. Podskarbich,

      Marianna Krauz, zm. z r .Podskarbich i Hasiczów

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 o potrzebne siły fizyczne i duchowe

      dla kapłanów posługujących w naszej parafii, dla

      Misjonarzy Krwi Chrystusa, dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

 

PIĄTEK – 10 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Jan Zbyrek od ucz. pogrz.

Godz. 10:00 † Henryk Litwiniec – greg.

Godz. 18:00 † Irena Huk – 8r.

 

Sobota – 11 marca 2017 r. 

Godz. 07:00 † Maria Gurkało od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Zenon Turczyn- od ucz. pogrz.


 

 

 

NIEDZIELA - 26 lutego 2017r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 08:30 † Stefan Kulas – 16r., Stanisława Kulas

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Henryk Adamczuk – 9r.

Godz. 18:00 † Bronisław Sarzyński – 21r., Józef i Katarzyna Sarzyńscy 

 

PONIEDZIAŁEK – 27 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska od ucz. pogrz.

Godz. 18:00  dziękczynno-błagalna dla Ewy

 

WTOREK – 28 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Artur Iwański – 1r.

Godz. 18:00 † Wacław Majdan – 8r. 

 

ŚRODA – 01 marca 2017 r. – POPIELEC  

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 08:30 † Teresa Car – od ucz. pogrz

Godz. 10:00

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg. 

Godz. 18:00 † Julia, Janina, Jerzy Kulczyńscy

 

CZWARTEK – 02 marca 2017 r. – Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  

Godz. 18:00 † Helena i Henryk Nizio

 

PIĄTEK – 03 marca 2017 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00 † Janina Choma

Godz. 10:00   wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.

 

Sobota – 04 marca 2017 r. – Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Henryk Litwiniec - greg.

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

NIEDZIELA  – 05 marca 2017 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – 1r.

Godz. 08:30 † Adela Niedźwiedź – 1r.

Godz. 10:00   z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Władysław – r., Zofia, Jan Maziarczyk 

Gody. 12:00 † Bronisława, Wacława, Walerian, Mieczysław Naja, zm. z r. Paradowskich

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec – greg.  


 

NIEDZIELA  – 19 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 08:30 † Józef Szala – od ucz. pogrz.

Godz. 08:30 † Zofia Bryndza – 20r.

Godz. 10:00   z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Jan Łukaszczyk – 24r., Janina Łukaszczyk

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk 

 

PONIEDZIAŁEK – 20 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 07:00 † Jerzy – 21r., Aleksander, Nikanor, Stanisława, Irena, Joanna Tabin, 

Godz. 18:00 † Janusz Tkaczuk

Godz. 18:00 † Leszek Szewczuk – 10r.

 

WTOREK – 21 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk

Godz. 18:00 † Janina, Edmund, Bogdan Bosiak, Władysław i Stanisława Lis

 

ŚRODA – 22 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Jan Gwiazdowski – 22r., Aniela i Józef Gwiazdowscy

Godz. 18:00 † Feliks Juśkiewicz – 30dz.

 

CZWARTEK – 23 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 07:00 † Ireneusz Miłożębski – 1r.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska od ucz. pogrz. 

Godz. 18:00 † Piotr Peć – 1m.

 

PIĄTEK – 24 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Edward Nowak – 1r.

 

Sobota – 25 lutego2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Tadeusz Pyś – 2r.

Godz. 18:00 † Ewa Kaleniuk 

 

NIEDZIELA  – 26 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 08:30 † Stefan Kulas – 16r., Stanisława Kulas

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Henryk Adamczuk – 9r.

Godz. 18:00 † Bronisław Sarzyński – 21r., Józef i Katarzyna Sarzyńscy 


 

 

NIEDZIELA  – 12 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 08:30 † Stadnicka Genowefa i Czesław

Godz. 08:30 † Stefania Adamczuk od ucz. pogrz.

Godz. 10:00    z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Jan Szewczuk – 12r., Eliza Choduń - Bojaryn

Godz. 18:00 † Eugenia i Franciszek Piotrowscy 

 

PONIEDZIAŁEK – 13 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00  dziękczynna za otrzymane łaski, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, 

           potrzebne łaski dla Weroniki w 9 urodziny

 

WTOREK – 14 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 07:00 † Mirosław Siwacki

Godz. 18:00 † Wanda Krukowska 

Godz. 18:00 † Marianna Pakuła – 30dz.

 

ŚRODA – 15 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Janina Kimak – 1r.

 

CZWARTEK – 16 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Michał i Agnieszka Sierla 

Godz. 18:00 † Jan, Edward Bednarczuk - 20r., zm. z r. Bednarczuków

 

PIĄTEK – 17 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg. 

Godz. 18:00 † Janusz Tkaczuk

Godz. 18:00 † Julian Panas – im.

 

Sobota – 18 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg. 

Godz. 18:00 † Nina Wróbel – 15r., Adolf Wróbel, zm. z r. Kaszubów, Wróblów i Lewendów 

Godz. 18:00 † Ludwik Doda i zm. z r. Dodów, Polaków, Gruszeckich, Nowosadów i Bedlińskich 


 

NIEDZIELA  – 05 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 08:30  dziękczynna za 80 lat życia Czesławy Horembały 

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Zbigniew Nowak – 31r., zm. z r. Nowaków,

        Czesława i Stanisław Serafin, zm. z r. Adamczuków  

Godz. 12:00 † Grtażyna Bilska – 1r.

Godz. 18:00 † Janusz – r., Sławomir Czelej

Godz. 18:00 † Karolina Stańko 

 

PONIEDZIAŁEK – 06 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Agnieszka, Zofia, Jerzy,. Stanisław, Roman Bajwoluk, Helena Saputa

Godz. 18:00 † Marianna Dzido – 18r., Jan i Marian Dzido 

 

WTOREK – 07 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Tadeusz Grabarczuk – 1r.

Godz. 18:00 † Jan Ciurysek.

 

ŚRODA – 08 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 † Wanda Krukowska

Godz. 18:00 † Janusz Tkaczuk 

 

CZWARTEK – 09 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00  o potrzebne siły fizyczne i duchowe dla kapłanów

       posługujących w naszej parafii,

       dla Misjonarzy Krwi Chrystusa,

       dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

Godz. 18:00  dziękczynna za wszystkie łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

       dla Lucyny i całej rodziny.

 

PIĄTEK – 10 lutego 2017 r.

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 07:00 † Zofia, Roman Mazurkiewicz, Józefa, Józef, Feliks z Szombrów

Godz. 18:00 † Wanda Krukowska 

Godz. 18:00 † Jan Zbyrek 

 

Sobota – 11 lutego 2017 r. – Matki Bożej z Lourdes 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg. 

Godz. 16:00 ślub: Marcin Gniecki i Anna Renata Skórzyńska

Godz. 18:00 † Maria Górkało

Godz. 18:00 † Anastazja, Władysław, Irena, Wiktor, Kazimiera, Stanisław z r. Rycyków


 

 

NIEDZIELA  – 29 stycznia 2017 r.

Godz. 07:00 † Władysława Repeć – 20r., Jan, Wiktor Repeć 

Godz. 08:30 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 08:30 † Teresa Car od ucz. pogrz.

Godz. 10:00   z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Bronisław Tuz – 2r. 

Godz. 18:00 † Jan  Wiatrzyk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska od ucz. pogrz. 

 

PONIEDZIAŁEK – 30 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Teresa Bezuch – 2r.

Godz. 18:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 18:00 † Marian Szponar – 13., Jan i Marianna Szponar.

 

WTOREK – 31 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Roman, Zofia, Franciszka, Konstanty, Henryk z Mazurkiewiczów  

Godz. 18:00 † Eugenia Laskowska – 6r.

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska od ucz. pogrz.

 

ŚRODA – 01 lutego 2017 r. 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 18:00 dziękczynno – błagalna, o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Bernardy

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Łukasza 

 

CZWARTEK – 02 lutego 2017 r. – Ofiarowanie Pańskie

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 08:30 † Marian Brzozowski –r., zm. z r. Ziarkiewiczów Aleksander, Tadeusz,

        Jan, Feliksa, Janina,  zm. z r. Brzozowskich i Farionów

Godz. 10:00 † Wiesław Sagan – 11r., Krystyna, Zofia, Józef Sagan

Godz. 12:00 † 

Godz. 18:00 † Józef Myśliński – 28r., Anna, Marcin, Stanisław z r. Myślińskich

        oraz Karolina Bochna

Godz. 18:00 † Jadwiga Kukułowicz

 

PIĄTEK – 03 lutego 2017 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg.

Godz. 10:00  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

Godz. 18:00 † Janina Choma 

 

Sobota – 04 lutego 2017 r. – Pierwsza Sobota Miesiąca 

Godz. 07:00 † Izabela Wiater – greg. 

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszemu Maryi Panny  

Godz. 18:00 † Serafin Marcin – 26 r., Mieczysława Serafin – 10r.


od dnia 22 stycznia 2017 do 28 stycznia 2017 r.

 

NIEDZIELA  – 22 stycznia 2017 r.

Godz. 07:00 † Lucjan – 24r., Jacek, Katarzyna, Edward i Alfreda z r. Twardziszewskich,

        Leokadia i Seweryn Łój 

Godz. 08:30 † Marianna, Jan, Barbara Wawszczak, zm. z r. Wawszczaków i Leleniów

Godz. 08:30 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 10:00   za  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Stefan, Feliksa, Andrzej z Zastąpiłów, Krystyna Baran 

Godz. 18:00 † Zofia Chromiec – 43r., Józef, Zofia Wołoszyn 

 

PONIEDZIAŁEK – 23 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Czesław Dzięba – 10r.

Godz. 18:00 †  Mieczysław Kubicki – greg.

 

WTOREK – 24 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Eugenia Lipska – 8r., Jan, Maria Pańczyk, Czesław Misiarz

Godz. 18:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

 

ŚRODA – 25 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 07:00 † Zenon Szeremeta – 6r.

Godz. 18:00 †  Feliks Piłat – 40r., Zofia Piłat 

 

CZWARTEK – 26 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Ewa Kaleniuk  

Godz. 18:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 18:00 † Tomasz Bilik – 1r.

 

PIĄTEK – 27 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 †  Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 18:00 † Wacław Nowakowski, zm. z r. Nowakowskich i Pałków

Godz. 18:00 † Albin, Elżbieta, Janina, Henryk, Edward, Leokadia, Marian, Tadeusz, 

       zm. z r. Kurantowiczów, Szustaków, Monastyrskich i Małysiaków 

 

Sobota – 28 stycznia 2017 r.

Godz. 07:00 † Anna Hubala

Godz. 15:00  ślub Justyna Majdan i Damian Machałek

Godz. 18:00 † Felicja – 47r., Janusz – 18r., Prusinowscy

Godz. 18:00 † Mieczysław Kubicki – greg.


 

od dnia 1 stycznia do 7 stycznia 2017 r.

 

NIEDZIELA – 01 stycznia 2017 r.

Godz. 07:00 †

Godz. 08:30 † Mieczysław Kubicki – greg. 

Godz. 10:00    Z A  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Aleksander Nowosad – 35r., Karolina i Czesław 

Godz. 12:00 † Leon Rozmus – 10r.

Godz. 18:00 † Zofia, Karol z Seńków, Henryk i Helena z Seńków, Krystyna Węglarek

 

PONIEDZIAŁEK – 02 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Jan Ciurysek – 30dz. 

Godz. 18:00 † Mieczysław Kubicki – greg. 

 

WTOREK – 03 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 18:00 † Janina Choma

 

ŚRODA – 04 stycznia 2017 r. 

Godz. 07:00 † Marianna Paluch, zm. z r. Paluchów i Słodkich

Godz. 07:00  o zdrowie dla Edwarda i szczęśliwy przebieg operacji 

Godz. 18:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 18:00 † Maria Gurkało od ucz. pogrz.

 

CZWARTEK – 05 stycznia 2017 r. – Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 18:00 † Jan Malec – 7r.  

 

PIĄTEK – 06 stycznia 2017 r. - Objawienie Pańskie - Trzech Króli

Godz. 07:00 † Jan Blaszka – 9r., Halina, Ryszard, Paweł, Marianna z r. Blaszków 

Godz. 08:30 † Mieczysław Kubicki – greg. 

Godz. 10:00  za Parafian  

Godz. 12:00 † Henryk Ziarkiewicz – r. 

Godz. 16:00  ślub Dominika Stankiewicz – Grzegorz Starościuk 

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska 

 

Sobota – 07 stycznia 2017 r. – Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Mieczysław Kubicki – greg.

Godz. 16:00  ślub Dominika Pyzik – Sławomir Kapłon

Godz. 18:00 † Marianna Kłoda – 5r., Stanisław 

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny


 

 

NIEDZIELA – 25 grudnia 2016 r. - Boże Narodzenie 

Godz. 07:00 † Zofia Wiatrzyk, Józef Wiatrzyk, Jan Wiatrzyk, Bronisława i Kazimierz Gajewscy

Godz. 07:00 † Grzegorz Łukasiewicz – 25r.

Godz. 08:30 † Zofia, Franciszek Proć

Godz. 10:00  za PARAFIAN  

Godz. 12:00 † Ewa Maria Kowalczyk-Pyrczuk

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska  

 

PONIEDZIAŁEK – 26 grudnia 2016 r. – Świętego Szczepana 

Godz. 07:00 o Boże błogosławieństwo w 18r. urodzin Bartłomieja

Godz. 07:00 o Boże Miłosierdzie dla Wacławy Samulak, zdrowie potrzebne łaski 

Godz. 08:30 † Natalia, Andrzej Maśko, Danuta Frątczak, Roman Bilski, zm. z r. tych rodzin

Godz. 10:00 † Władysława – 22r., Józef, Helena, Stanisław Lewusz, Lech Sadło  

Godz. 12:00 † Leszek, Bronisław, Maria, Florian z r. Maksanty 

Godz. 18:00 † Szczepan Ćmil – im. 

 

WTOREK – 27 grudnia 2016 r. – Św. Jana

Godz. 07:00 † Jan Wiatrzyk od ucz. pogrzebu 

Godz. 08:30 † Jan, Karolina, Krystyna, Tadeusz, Teofil, Jan z Zubrzyckich

Godz. 10:00 † Jan, Bronisława, Józef, Maria z Grądkowskich i Koprowskich 

Godz. 18:00 † Marian Wiater, Stanisław i Marianna Wiater, Maciej Sołowiej   

 

ŚRODA – 28 grudnia 2016 r. 

Godz. 07:00 † Katarzyna i Władysław Dobek, zm. z r. Dobków, Czopów 

Godz. 18:00 † Aleksandra, Stanisław Leleń, zm. z r. Leleniów, Wawszczaków i Barbarę Wawszczak

Godz. 18:00 † Maria Burcon – 6r. 

 

CZWARTEK – 29 grudnia 2016 r.

Godz. 07:00 † Adam Samczuk od ucz. pogrzebu

Godz. 18:00 † Henryka Piotrowska od ucz. pogrzebu. 

 

PIĄTEK – 30 grudnia 2016 r.

Godz. 07:00 o zdrowie i opiekę Bożą dla Pameli 

Godz. 18:00 † Antonina, Józef Garbula, Czesława Witczak i Czesław Łagowski 

 

SOBOTA – 31 grudnia 2016 r.

Godz. 07:00  

Godz. 16:00 ślub

Godz. 18:00 dziękczynno – przebłagalna 


 

 

NIEDZIELA – 18 grudnia 2016 r. – IV Niedziela Adwentu

Godz. 07:00 † Bogusław Grycyk  

Godz. 08:30 † Julian Ziarkiewicz, zm. z r. Ziarkiewiczów, Czelejów i Kaszaków 

Godz. 10:00     z a  p a r a f i a n  

Godz. 10:00 † Władysław Nowosad - 45r., Danuta Plisikiewicz - 2r.,Marianna, Władysław, Władysław  z r. Plisikiewiczów 

Godz. 12:00 † Kazimierz i Kazimiera z Klizów, Maria i Czesław z Saputów

Godz. 18:00 † Jan, Józef, Irena i Marianna Ilczewscy, Salomea Przygodzka

Godz. 18:00 † Franciszek Kaczebura – 1r.

 

PONIEDZIAŁEK – 19 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Józef Szala

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec 

 

WTOREK – 20 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Jadwiga Rój 

Godz. 18:00 † Wiesława Sioch – 3r., Józefa Baj

Godz. 18:00 † Władysław Monastyrski – 74r. 

 

ŚRODA – 21 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00  o Boże błogosławieństwo dla Stefanii w 90r. urodzin

Godz. 18:00 † Janina Dworniczak i Aleksander Dworniczak, Artur Iwański 

 

Czwartek – 22 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Marianna, Jan i Irena Kukułowicz

Godz. 18:00 † Alfred Gulak – 22r., Anna i Andrzej Gulak  

Godz. 18:00 † Waldemar Nowak – 3r., Adam Nowak, Hanna i Ludwik Nowak, Gabriel Nowak

 

Piątek – 23 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Stanisław Gas 

Godz. 18:00 † Adam Górski 

 

Sobota – 24 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Romuald Grabowski

Godz. 06:00 † za zmarłych w tym roku i z naszych rodzin

Godz. 24:00  PASTERKA

 

NIEDZIELA – 25 grudnia 2016 r. – Boże Narodzenie 

Godz. 07:00 † Zofia Wiatrzyk, Józef Wiatrzyk, Jan Wiatrzyk, Bronisław i Kazimierz Gajewscy, 

Godz. 07:00 † Grzegorz Łukasiewicz – 25r.  

Godz. 08:30 † Zofia, Franciszek Proć 

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Ewa Maria Kowalczyk-Pyrczuk

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska


 

 

od dnia 11 grudnia 2016 r. do 17 grudnia 2016 r.

 

NIEDZIELA – 11 grudnia 2016 r. – III Niedziela Adwentu

Godz. 07:00 † Edyta Ćwik – 17r.

Godz. 08:30 † Bogusław Wilk – 14r., Jan i Karolina Mazurek 

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Wacław Śmiałko – 10r., Genowefa,

          zm. z r. Śmiałków, Chwalebów, Palijewskich 

Godz. 18:00 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB dla Leokadii

 

PONIEDZIAŁEK – 12 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Józef Szala

Godz. 18:00 † Eugeniusz Lipczewski,

          zm. z r. Lipczewskich Anna, Antoni z r. Tkaczuków Ludwika i Antoni 

 

WTOREK – 13 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Janina Tyrka od ucz. pogrzebu

Godz. 18:00 † Grażyna Żmuda – 5r.

Godz. 18:00 † Stanisław, Maciej Gas od ucz. pogrzebu 

 

ŚRODA – 14 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Wanda Krukowska od ucz. pogrzebu

Godz. 18:00 † Mirosław Siwacki – m., Alfreda Wójcik 

Godz. 18:00 † Marianna Sztyk – 4r. 

 

Czwartek – 15 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 o szczęśliwe rozwiązanie dla córki prosi matka

Godz. 18:00 † Henryka Piotrowska 

 

Piątek – 16 grudnia 2016 r. – Rozpoczęcie Nowenny 

Godz. 06:00 † Bolesław i Andrzej Kwiatuszewscy  

Godz. 18:00 † Mariusz Rycyk  

Godz. 18:00 † Czesława Bednarska – 8r., Lucyna Michałkiewicz – 8r.,

          Roman Bednarski i Jan Michałkiewicz 

 

Sobota – 17 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Robert Litwiniec – 6r.

Godz. 18:00 † Roman Dziewura – 4r.,  

Godz. 18:00 † Marcin Misiopecki 


 

 

od dnia 4 grudnia 2016 r. do 10 grudnia 2016 r.

 

NIEDZIELA – 04 grudnia 2016 r. – II Niedziela Adwentu

Godz. 07:00 † Stanisław Pasieczny – 6r., Jan, Franciszka Pasieczny,

        Józef i Roman Dudek 

Godz. 08:30 † Karolina Dymska – 19r., zm. z r. Dymskich  

Godz. 10:00 za  P a r a f i a n  

Godz. 10:00 † Barbara Kozłowska 

Godz. 12:00 † Lucyna Pyś – r. 

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska 

 

PONIEDZIAŁEK – 05 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Franciszek Mazurek

Godz. 18:00 † Czesława Hawrył 

 

WTOREK – 06 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Julia i Kazimierz Wojtalikowie.

Godz. 18:00 † Janusz Paliński – 9r., 

Godz. 18:00 † Maria Majdan – 5r.

 

ŚRODA – 07 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Wanda Krukowska  

Godz. 18:00 † o Miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych.

Godz. 18:00 † Stefan Nowosad – 29r., Jarosław, Piotr Nowosad,

          Stefania, Jan, Marian, Ryszard z r. Palonków

 

CZWARTEK – 08 grudnia 2016 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Godz. 06:00 † Henryk Litwiniec  

Godz. 08:30 † Henryka Piotrowska 

Godz. 10:00 † 

Godz. 18:00 o potrzebne siły fizyczne i duchowe dla kapłanów

         posługujących w naszej parafii, 

         dla Misjonarzy Krwi Chrystusa, dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

Godz. 18:00 † Maria Danuta Winniczuk 

 

Piątek – 09 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Jacek Piluś – 6r., Janina Piluś, Franciszek Piluś. 

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców bloku Hrubieszowska 34

          i zmarłych z tych rodzin 

Godz. 18:00 † Genowefa Skoczylas – 1r., Jan 

 

Sobota – 10 grudnia 2016 r.

Godz. 06:00 † Anna, Jan, Andrzej, Maria, Paweł Kończyńscy, Agnieszka,

         Onufry Miętkiewicz, Wanda, Wacław, Tadeusz i Piotr Nowosad 

Godz. 18:00 † Stanisław, Kazimiera, Beata z r. Dominków 

Godz. 18:00 † Mariusz Rycyk 


 

 

NIEDZIELA – 27 listopada 2016 r. – I Niedziela Adwentu

Godz. 07:00 † Iwona Kiełbowicz, zm. z r. Kiełbowiczów i Wilków, Józef Gramatyka, 

         zm. z r. Gramatyków i Smolągów i Zbigniewa Gładysz

Godz. 08:30 † Mieczysław Doda, zm. z r. Dodów, Polaków,

         Gruszeckich, Nowosadów, Bedlińskich,    

         Kożuchów, Wrotniaków, Łuszkiewiczów i dusze czyśćcowe

Godz. 10:00 za  P a r a f i a n  

Godz. 10:00 †  Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 12:00 † Ewa Maria Kowalczyk-Pyrczuk

Godz. 18:00 † Kazimiera i Danuta Gulak

 

PONIEDZIAŁEK – 28 listopada 2016 r. - REKOLEKCJE

Godz. 08:30 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 10:00 † Regina – 7r., Stanisław – 16r., Jan – 20r.,

          zm. z r. Oberdów, Mazurkiewiczów   i Szajbów 

Godz. 16:00 o umocnienie w wierze dla Rafała

Godz. 18:00 † Grzegorz Piotrowski, Stefan i Irena Piotrowska, zm. z r. Piotrowskich

Godz. 20:00 † Janina Nowacka od ucz. pogrzebu 

 

WTOREK – 29 listopada 2016 r. - REKOLEKCJE

Godz. 08:30 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 10:00 † Teodora Magryta- r., Tadeusz, Julia i Jan Niedziela 

Godz. 16:00 † Wiesława Palichleb 

Godz. 18:00 † Anna Krzak – r.

Godz. 20:00 † Henryk Litwiniec 

 

ŚRODA – 30 listopada 2016 r.

Godz. 06:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Stanisław, Petronela, Jan, Karol, Leonarda Klimscy 

Godz. 18:00 † Józef Hałasa – 10r., Marian Hałasa

Godz. 18:00 o błogosławieństwo Boże dla Ks. Proboszcza w dniu imienin 

 

Czwartek – 01 grudnia 2016 r. – Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 06:00 † Stefania i Bolesław Rębacz, zm. z r. Rębaczów, Deryłów i Bochów

Godz. 18:00 † Stefan – 10r., Bronisława i Genowefa Mazurek

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec

 

Piątek – 02 grudnia 2016 r. – Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 06:00 † Elżbieta Przytuła, zm. z r. Przytułów i Trześniowskich.

Godz. 10:00 wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

Godz. 18:00 † Barbara Wawszczak, zm. z r. Wawszczaków i Leleniów

Godz. 18:00 † Stefania Pałka – 2r, Józef

 

Sobota – 03 grudnia 2016 r. – Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 06:00 † Janina Choma 

Godz. 06:00 † Tadeusz Pietrzela – 1r. 

Godz. 18:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny


 

od dnia 20 listopada 2016 r. do 26 listopada 2016 r.

 

NIEDZIELA – 20 listopada 2016 r. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 08:30 o Boże błogosławieństwo dla Karola w 18 r. urodzin 

Godz. 10:00 za Parafian  

Godz. 12:00 †  Krystyna Baran, Zofia i Stanisław Baran 

Godz. 12:00 †  Zygmunt Wojda – greg.

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo dla Piotra i Violetty w 20 r. ślubu 

 

 PONIEDZIAŁEK – 21 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 07:00 † Stefania Lisiuk – 4r.

Godz. 18:00 † Stefania Karczmarczuk – 2r.

Godz. 18:00 † Henryka, Tadeusz Hanulak, Marianna i Jan Orski i zm. z r. Hanulaków i Karczewskich 

 

WTOREK – 22 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska 

Godz. 18:00 † Aniela i Jan Pyś.

 

ŚRODA – 23 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Antoni Cieślak – 2r.

Godz. 18:00 † Marian Wyrzykowski

Godz. 18:00 † Barbara Kozłowska 

 

Czwartek – 24 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Mariusz Rycyk.

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Janina Bondyra – 28r., Stanisław i Roman Bondyra

 

Piątek – 25 listopada 2016 r. 

Godz. 07:00 † Janina, Dariusz, Stanisław Bedychaj

Godz. 18:00 † Bogusław Krawczuk – 10r., Jan Krawczuk – 25r., Katarzyna, Stefania i Wincenty 

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

 

Sobota – 26 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Leokadia i Bogusław Proć, Marianna, Antoni, Henryk Niemczuk

Godz. 18:00 † Roman Bednarczyk 

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.


od dnia 13 listopada 2016 r. do 19 listopada 2016 r.

 

NIEDZIELA – 13 listopada 2016 r. 

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 08:30 † Tomasz Gregorczyk – 9r., zm. z r. Landratów,

          Jan, Leonia, Irena i Stanisław

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Agnieszka i Józef Łygas

Godz. 18:00 † zm. z r. Bajaków, Łukaszyków, Piwków, Barbara Łopuszyńska

Godz. 18:00 † Emilia Misztal – 1r.

 

PONIEDZIAŁEK – 14 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 07:00 † Mirosław Siwacki – m.

Godz. 18:00 † Jan Ziarkiewicz, zm. z r. Ziarkiewiczów i Czelejów

Godz. 18:00 † Kazimierz Garbaty – 13r. 

 

WTOREK – 15 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Jan Rosiński

Godz. 18:00 † Emilia Kwaśna – 6r.

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

 

ŚRODA – 16 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † o miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych

Godz. 18:00 † Władysław, Aniela, Seweryna, Ignacy

           z r. Monastyrskich, Szustaków, Kurzępów, Olszewskich

 

CZWARTEK – 17 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Mariusz Rycyk 

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Weronika Biesiada – 23r. 

 

PIĄTEK – 18 listopada 2016 r. 

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Ks. Jan Kotowski, Andrzej i Julia Kotowscy

Godz. 18:00 † Henryka Dzięba – 1r.

 

SOBOTA – 19 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Zygmunt Wilk – 4r.

Godz. 18:30 † Henryk Litwiniec


 

 

od dnia 6 listopada 2016 r. do 12 listopada 2016 r.

 

NIEDZIELA – 6 listopada 2016 r. 

Godz. 07:00 † Grzegorz Łubiarz, Stefania i Jan Nowaczek

Godz. 08:30 † Julian – 32r., Władysława – 27r., Stanisława z Wójcików, Karolina Pachnik,

          Edward Pastuszak, zm. z r. Wójcików i Czarnieckich

Godz. 10:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 10:00  za Parafian  

Godz. 12:00 † Edward Prokop – 12r., zm. z r. Prokopów, Gajewskich, Lubczyków,

          Wolaninów, Szostakiewiczów, Witold Fiedorek i jego rodzice 

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska

 

PONIEDZIAŁEK – 7 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Władysław Sokoliński – r.,

Godz. 07:00 † Agnieszka Pałaźnik – 31r., Antonina i Bolesław Łopacińscy,

          Katarzyna Pałaźnik

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Wacława i Romuald Pikuzińscy, Stanisław i Aniela Piszcz

 

WTOREK – 8 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Wiesława Wilk c- 1r.

Godz. 18:00  dziękczynna za otrzymane łaski

 

ŚRODA – 9 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † zm. z r. Pupców i Legieciów

Godz. 18:00 † Tadeusz – 10r., Jan Witkowscy

 

Czwartek – 10 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Henryka Piotrowska 

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00  o potrzebne łaski i siły fizyczne i duchowe dla kapłanów

          posługujących w naszej parafii,   

          dla misjonarzy Krwi Chrystusa, dla członków wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

 

Piątek – 11 listopada 2016 r.  - Święto Niepodległości

Godz. 07:00 † Bogumiła i Jan Ostapińscy, Irena Leniec, Janina Krawczyk

Godz. 08:30 † Hieronim Kułaj – 23r., Feliksa Kułaj

Godz. 10:00 † Stefan Hołdys – 4r., Marta i Tadeusz Hołdys

Godz. 10:00  za Ojczyznę

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Anonina, Weronika z Marczyńskich, zm. z r. Janeczków i Zwolaków

 

Sobota – 12 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 16:00  ślub Dominika Dadia i Łukasz Żuk

Godz. 18:00  dziękczynna za otrzymane łaski 

Godz. 18:00 † Cecylia Boczkowska – 1r.


 

 

 

NIEDZIELA  – 30 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Barbara Łopuszyńska

Godz. 10:00    Z A  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Ewa Maria Kowalczyk-Pyrczuk   

Godz. 12:00 † Seweryna, Władysław Sobczuk 

Godz. 18:00 † Iwona Kiełbowicz

 

PONIEDZIAŁEK –  31 października 2016 r. 

Godz. 07:00  † Tomasz Mazurek – r.

Godz. 18:00  † Izabela Wiater

Godz. 18:00  † Paweł Katarzyna Antończak i zm. z r. Antończaków i Wyłupków

 

WTOREK – 01 listopada 2016 r. - Wszystkich Świętych

Godz. 07:00 † Zofia i Włodzimierz Góźdź i zm. z r. Goździów

Godz. 08:30 † Natalia, Andrzej Maśko, Danuta Frątczak,

          Roman Bilski, Grażyna Bilska, zm. z tej rodziny

Godz. 10:00 † Regina, Jan Cięciera, Ludwik, Aniela, Stanisław Dziuba

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

 

ŚRODA – 02 listoapda 2016 r. - Wszystkich wiernych zmarłych 

Godz. 07:00 † Stanisław Dybała 

Godz. 08:30 † Adela, Roman Sierak, zm. z r. Sieraków i Nowaków

Godz. 10:00

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg. 

 

CZWARTEK – 03 listopada 2016 r. - Pierwszy Czwartek Miesiąca

Godz. 07:00 † Robert i Henryk Litwiniec i zm. z r. Litwińców 

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Magdaleny Mazurek  

 

PIĄTEK – 04 listopada 2016 r. - Pierwszy Piątek Miesiąca

Godz. 07:00 † Henryka i Stefan Piotrowscy 

Godz. 10:00  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Godz. 18:00 † Janina Choma

Godz. 18:00 † Stanisława Rosińska – greg.

 

Sobota – 05 listopada 2016 r. - Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 18:00 † Leopold Krystyniecki

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

NIEDZIELA  – 06 listopada 2016 r.

Godz. 07:00 † Grzegorz Łubiarz, Stefania i Jan Nowaczek 

Godz. 08:30 † Julian – 32r., Władysława – 27r., Stanisława z Wójcików, Karolina Pachnik,

          Edward Pastuszak, zm. z r. Wójcików i Czarnieckich 

Godz. 10:00 † Stanisława Rosińska – greg.

Godz. 10:00    Z A  P A R A F I A N  

Godz. 12:00 † Edward Prokop – 12r., zm. z r. Prokopów, Gajewskich, Lubczyków, 

         Wolaninów, Szostakiewiczów, Witolda Fiedorek i jego rodziców

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska


 

NIEDZIELA  – 23 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Stanisław Nieścioruk – 12r., zm. z r. Nieścioruków

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 10:00  o Boże błogosławieństwo dla Zofii i Jarosłąwa w 25r. Ślubu

Godz. 12:00 † Stanisław Jędrzejewski – 21r.

Godz. 12:00 † Marian Wyrzykowski   

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska od ucz. pogrz.

 

PONIEDZIAŁEK –  24  października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Hanna Sacawa – 4r. 

Godz. 18:00 † Wiktor – 16r., Apolonia, Stanisław Cięciera

 

WTOREK – 25 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg.

Godz. 18:00 † Henryk Wojczuk – 3r.  

Godz. 18:00 † Zofia Bojar – 3r.

 

ŚRODA – 26 października 2016 r.

Godz. 07:00  przebłagalna za popełnione grzechy 

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg.

Godz. 18:00 † o miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych

 

CZWARTEK – 27 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Katarzyna Twardziszewska – 1r.,

          Lucjan, Jacek, Alfreda i Edward, Seweryn Łój i Leokadia

Godz. 07:00  za szczęśliwą operację wnuka Janka i szybki powrót do zdrowia

Godz. 18:00 † Jan Wiatrzyk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

 

PIĄTEK – 28 października  2016 r. 

Godz. 07:00 † Helena i Tadeusz Mejbaum, Maria i Władysław Kaczmarkiewicz

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Lucjan Liskiewicz – 5r. i zm. z r. Liśkiewiczów i Radeckich

Godz. 18:00 † Sabina Chwiejczak – 14r., Michał, Władysława, Kazimiera,

          zm. z r. Chwiejczaków i Romanowskich

 

Sobota – 29 października 2016 r. 

Godz. 07:00  dziękczynna za pomyślne ukończenie studiów Oli i opiekę nad Michałem 

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg.

Godz. 18:00 † Mirosław – 13r., Janina, Józef, Zbigniew z r. Dudów

 

NIEDZIELA  – 30 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Barbara Łopuszyńska

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Ewa Maria Kowalczyk-Pyrczuk   

Godz. 12:00 † Seweryna, Władysław Sobczuk 

Godz. 18:00 † Iwona Kiełbowicz


 

 

NIEDZIELA  – 16 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Józef Chromiec – 25r., Zofia, Zofia Wołoszyn

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Krystyna Baran, Zofia i Stanisław Baran

Godz. 18:00 † Feliks Sowa, zm. z r. Sowów, Litwinów i Tymurów

 

PONIEDZIAŁEK –  17  października 2016 r. 

Godz. 07:00  † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00  † Izabela Wiater

Godz. 18:00  † Anna Kończyńska – ur.

 

WTOREK – 18 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Franciszek i Kornela Karwat

Godz. 18:00 † Wojciech Materna – 4r., Krzysztof Wyłupek – 2r.   

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

 

ŚRODA – 19 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † z r. Lis, Marianna, Zdzisława, Karol, Edmund,

          zm. z r. Mataczyńskich i Bidów

Godz. 18:00 † Henryk Litwiniec 

 

CZWARTEK – 20 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Stanisław Soboń – r.

Godz. 18:00 † Czesław Małyszka – 4r.

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

 

PIĄTEK – 21 października  2016 r. 

Godz. 07:00 † Marianna Hałasa – 1r.

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Henryka Piotrowska

 

Sobota – 22 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 07:00 † Leszek Radecki – 10r.

Godz. 15:00  ślub Patrycja Kwiatkowska i Michał Szot

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska

Godz. 18:00 † Stefania, Edward, Zofia Bartnik, Zofia i Ludwik Fiutka,

          Jadwiga Kukułowicz i Irena

 

NIEDZIELA  – 23 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Stanisław Nieścioruk – 12r., zm. z r. Nieścioruków

Godz. 10:00  za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 (o Boże błogosławieństwo dla Zofii i Jarosława Szelug w 25r. ślubu)

Godz. 12:00 † Stanisław Jędrzejewski – 21r.

Godz. 12:00 † Marian Wyrzykowski   

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska


 


NIEDZIELA  – 09 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Małgorzata Bodnar, Michał i Igor Ciurniak, Anna i Józef Polczak 

Godz. 08:30 † Feliks, Henryk, Anna Wojda 

Godz. 10:00   za  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska od ucz. pogrz.

 

PONIEDZIAŁEK –  10  października 2016 r. 

Godz. 07:00  † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00  † Mariusz Rycyk 

Godz. 18:00  o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry w 18r. ur. 

 

WTOREK – 11 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Longina Harczuk

Godz. 18:00 † Józef Szala – 30dz.

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

 

ŚRODA – 12 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Mariusz Rycyk

Godz. 18:00 † Władysława Zubala – 17r., Anna Zubala i Adam Bochenko

 

CZWARTEK – 13 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Katarzyna Maciejewska – 3r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Jan Juszczak – 6r., Czesława i Jan Kulesza, Lucyna i Henryk Juszczak 

Godz. 18:00 o potrzebne siły fizyczne i duchowe dla kapłanów posługujących w tej parafii,

     dla Misjonarzy Krwi Chrystusa, dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin

 

PIĄTEK – 14 października  2016 r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Irena Łyś – 1r., Edward 

Godz. 18:00 † Mirosław Siwacki – m.

 

Sobota – 15 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Piotr, Michalina, Aleksander, Kazimierz Tyszko, Halina Szleszyńska  

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg.

Godz. 18:00 † Katarzyna Bartnik – 20r., Walenty Bartnik

 

NIEDZIELA  – 16 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Józef Chromiec – 25r., Zofia, Zofia Wołoszyn

Godz. 10:00  za P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Krystyna Baran, Zofia i Stanisław Baran

Godz. 18:00 † Feliks Sowa zm. z r. Sowów, Litwinów i Tymurów


 

 

NIEDZIELA  – 02 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Stefan – 22r., Władysław, Janina z Jurkowskich i Barbara Dziadul,

            Cecylia, Jan, Stanisław  i Mirosław z Wiatrzyków

Godz. 10:00    z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Mieczysław Bondar – 10r., Katarzyna i Mirosław z r. Bondar

Godz. 18:00 † Piotr Płaza – 3r., 

 

PONIEDZIAŁEK –  03  października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Adela Niedźwiedź od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Stanisław Dybała – od ucz. pogrz.

 

WTOREK – 04 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Jan i Franciszka Kolano

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Jana

             w 30r. ślubu

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

 

ŚRODA – 05 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Henryka Piotrowska 

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg.

Godz. 18:00 † Barbara Łopuszyńska 

 

CZWARTEK – 06 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Feliksa Kahan, Marianna, Stanisław Smoleń

Godz. 18:00 † Anna Piotrowska – 3r.

Godz. 18:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

 

PIĄTEK – 07 października  2016 r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Mariusz Rycyk – od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Janina Choma 

 

Sobota – 08 października 2016 r. 

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Maria Kłoda – im., Stanisław Kłoda, Joanna i Marcin Kawka 

Godz. 18:00 † Honorata Lisiuk – 1r., zm. z r. Przygon 

 

NIEDZIELA  – 09 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Małgorzata Bodnar, Michał i Igor Ciurniak, Anna i Józef Polczak 

Godz. 08:30 † Feliks, Henryk, Anna Wojda 

Godz. 10:00    z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska od ucz. pogrz.


 

 

NIEDZIELA  – 25 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Rozalia, Józef Lewkowicz 

Godz. 08:30 † Tomasz Kaszak – r., zm. z r. Kaszaków i Ziarkiewiczów

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 10:00  o Boże błogosławieństwo dla Piotra w 18 r. urodzin

Godz. 12:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 12:00 † Ewa Maria Kowalczyk-Pyrczuk   

Godz. 18:00 † Zofia – 9r., Marianna, Antoni Dziwura 

 

PONIEDZIAŁEK –  26 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Mariusz Rycyk od ucz. pogrzebu

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Piotr Matwiejczuk – 10r.

 

WTOREK – 27 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Zdzisław Kukiełka – 10r.

Godz. 18:00 † Wacław Łygan, Antonina i Józef Łygan i Jadwiga Łygan

 

ŚRODA – 28 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Franciszek, Agnieszka z Michońskich, zm. z r. Michońskich 

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Zygmunt Wojda – 3r.

 

CZWARTEK – 29 września 2016 r. - Świętych Archaniołów

Godz. 07:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00  † Roman Bilski

Godz. 18:00  † Petronela Legieć – 10r., Janina Pupiec – 31r., zm. z r. Pupców i Legieciów 

 

PIĄTEK – 30 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Julian Panas – 30 r. 

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Leontyna – 12r., Ksawery – 20r., Zając 

 

Sobota – 1 października 2016 r. - Pierwsza Sobota Miesiąca

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 18:00  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 

 

NIEDZIELA  – 02 października 2016 r.

Godz. 07:00 † Aniela Łuszczak – greg. 

Godz. 08:30 † Stefan – 22r., Władysław, Janina z Jurkowskich i Barbara Dziadul,

              Cecylia, Jan, Stanisław i Mirosław z Wiatrzyków 

Godz. 10:00  z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Mieczysław Bondar – 10r., Katarzyna i Mirosław z r. Bondar

Godz. 18:00 † Piotr Płaza – 3r., 


 

 

NIEDZIELA  – 18 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Barbara Dziadul, Zofia, Stanisław i Zygmunt z r. Dziadulów,

         Janina, Władysław  i Stefan z Jurkowskich

Godz. 08:30 † Feliksa, Gulak – 6r, Alfred, Feliksa i Władysław Jurczak 

Godz. 10:00    z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 12:00 † Stanisława Lis – 28r., Władysław i Jan z Lisów 

Godz. 18:00 † Feliksa, Gulak – 6r, Alfred, Feliksa i Władysław Jurczak

 

PONIEDZIAŁEK –  19 września 2016 r. 

Godz. 07:00  † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00     o Miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych

Godz. 18:00  † Henryk Litwiniec

 

WTOREK – 20 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Jadwiga Rój

Godz. 18:00 † Edward Malec i zm. z r. Malców i Praczuków.

 

ŚRODA – 21 września 2016 r.

Godz. 07:00  † Leszek Maryńczak – 24r., Mirosława Maryńczak, Weronika i Stanisław

         Milczarczyk, Sabina Szykuła 

Godz.18:00  † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Adam Górski – 3r. 

 

CZWARTEK – 22 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Grażyna Maśko-Bilska

Godz. 18:00 † Marian Wyrzykowski

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

 

PIĄTEK – 23 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Bolesław Kukiełka – 2r.

Godz. 07:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

        dla Eweliny i Jarosława Wawszczaków w 14r. ślubu i ich synów

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo dla Beaty i Michała oraz ich dzieci w 10r. ślubu

 

Sobota – 24 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 15:00  ślub Angelika Lesiuk i Michał Jachymek 

Godz. 16:00  ślub Katarzyna Żmijewska i Tomasz Prystupa   

Godz. 18:00 † Wacław Mróz – 19r., Cecylia, Katarzyna, Paweł Mróz

Godz. 18:00 † Zofia Szala – 12r.


 

 

NIEDZIELA  – 11 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Marian Buczak, Władysław i Kazimiera 

Godz. 08:30 † Aleksander – r., Tadeusz Ziarkiewicz – r., , zm. z r. Łygasów i Czelejów, Marianna Farion, Marian Brzozowski

Godz. 10:00   z a  P a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 12:00 † Stanisław i Władysław Proć, Marianna i Marcin

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska

Godz. 18:00 † Henryka Piotrowska od ucz. pogrz.

 

PONIEDZIAŁEK –  12 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Longina Harczuk

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Stanisław Stopa

 

WTOREK – 13 września 2016 r. - Dzień Fatimski

Godz. 07:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Jan, Maria, Barbara Wawszczak, zm. z r. Wawszczaków  i Leleniów

Godz. 18:00 † Stanisław Rosiecki – od ucz. pogrz.

 

ŚRODA – 14 września 2016 r. - Podwyższenie Krzyża Świętego

Godz. 07:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 07:00 † Mirosław Siwacki – m. 

Godz. 18:00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Antoniny Oliwii Rutkowskiej w 1 r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla Łukasza i Moniki w 2 r. ślubu 

 

CZWARTEK – 15 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Aleksander Radzik – 14r., Jerzy, Nikanor, Stanisława, Irena i Joanna Tabin

Godz. 18:00 † Felicja, Michał, Stanisław Drzewiccy

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

 

PIĄTEK – 16 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Henryka Piotrowska 

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Zygfryd Podgórski – 2r.

 

Sobota – 17 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Mariusz Rycyk

Godz. 16:00  Ślub Barbara Sokołowska i Maciej Pietrzyk 

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Danuta Greszta – 19r.


 

 

 

NIEDZIELA  – 04 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Krystyna Sagan – 2r., Wiesław, Zofia, Józef Sagan

Godz. 08:30 † Janina Kimak – greg.

Godz. 10:00    z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Barbara Lipiec – 7r., Jan Lipiec – 18r.

Godz. 12:00 † Janina Choma

Godz. 18:00 † Regina Oberda – im., zm. z r. Oberdów, Mazurkiewiczów, Szajbów

 

PONIEDZIAŁEK –  05 września 2016 r. 

Godz. 07:00  † Emil, Karolina, Władysława, Klemens Zachatyńscy  

Godz. 18:00  † Janina Kimak – greg.

 

WTOREK – 06 września 2016 r. 

Godz. 07:00 † Antonina, Tadeusz Kotowscy, Piotr i Paulina Stasiuk  

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Jadwiga Hwedyk – 2r.

 

ŚRODA – 07 września 2016 r. 

Godz. 07:00  † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00  † Helena i Bronisław Karasiewicz

Godz. 18:00  † Bronisław i Kazimiera Kloc, Klemens, Teofila Legieć,

                 Urszula, Andrzej, Tadeusz

 

CZWARTEK – 08 września 2016 r.

Godz. 07:00   dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo

                 dla całej rodziny Dąbrowskich

Godz. 08:30

Godz. 10:00

Godz. 18:00  † Aniela, Kazimierz, Marian, Mariusz Sokołowscy, Zofia, Józef Twardowscy,

                 Krystyna Skowyra

Godz. 18:00  † Janina Kimak – greg.

 

PIĄTEK – 09 września 2016 r. 

Godz. 07:00  †Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00  † Bolesław – 26r., Franciszka Stańko, Elżbieta Popko  

                 i zm. z r. Stańków i Górów

Godz. 18:00  † Władysław Czochra, Ożga Leokadia i Feliks

 

Sobota – 10 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Mariusz Rycyk od ucz. pogrz.

Godz. 18:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 18:00 † Alicja Mazur – 17r.

 

NIEDZIELA  – 11 września 2016 r.

Godz. 07:00 † Marian Buczak, Władysław i Kazimiera 

Godz. 08:30 † Aleksander – r., Tadeusz Ziarkiewicz – r.,

                 zm. z r. Łygasów i Czelejów, Marianna Farion

Godz. 10:00    z a  p a r a f i a n  

Godz. 12:00 † Janina Kimak – greg.

Godz. 12:00 † Stanisław i Władysław Proć, Marianna i Marcin

Godz. 18:00 † Grażyna Maśko-Bilska

Godz. 18:00 † Henryka Piotrowska od ucz. pogrz.


 

Dzisiaj jest

wtorek,
17 października 2017

(290. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
67513

Statystyki

statystyka