2 Gromada Zuchowa „Polne Kwiatki”

2 Gromada Zuchowa „Polne Kwiatki” rozpoczęła działalność 25 października 1997 r.

Jej powstanie  zainicjowali  ks. Grzegorz Chabros, ówczesny wikariusz naszej parafii oraz hm Bogumiła Grabowska.

Na pierwsze  spotkanie przybyło 25 kandydatów na zuchów.
Przed złożeniem Obietnicy Zuchowej kandydaci zapoznawali się z Prawem Zucha, bawili się (andrzejki, zuchowe mikołajki), wędrowali, pielgrzymowali, poznawali historię najbliższej okolicy oraz pracowali na rzecz swojego środowiska.

26 marca 1998r. odbyła  się pierwsza Obietnica Zuchowa z „Wodzem Mikando”.  Obietnicę złożyło 21 kandydatów na zuchów.

W maju 1998r. gromada powiększyła się o 50 nowych kandydatów.

Wydarzenia 1997/1998

19.12.1997r. – Jasełka przygotowane na apel szkolny z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

20.12.1997r. – Spotkanie opłatkowe drużyny.

11.01.1998r. – Jasełka wystawione w kościele.

26.03.1998r. – Pierwsza Obietnica Zuchowa z „Wodzem Mikando”.

25.05.1998r. – Dzień Matki – akademia w kościele przygotowana przez zuchy.

01.06.1998r. – Udział naszych zuchów w Kapeluszowym Zlocie Gromad Zuchowych w Majdanie Sopockim.

2 Gromada zuchowa 1997/1998

Powrót

Wydarzenia 1998/1999

Nowy rok harcerski 1998/1999 zuchy zainaugurowały dnia 19 września 1998 r. ogniskiem w Łabuniach oraz uroczystą Mszą Św. w Domu Rekolekcyjnym.

Był to bardzo pracowity rok ponieważ już 3 października 1998r. zuchy były organizatorami festynu religijno – sportowego przy parafii p.n. „Dzień latawca”. 

4.10.1998r. zuchy pierwszy raz wzięły czynny udział we Mszy Św. czytając liturgię słowa i modlitwy wiernych tym samym inaugurując comiesięczną obsługę mszy dla dzieci.

Dnia 11 października 1998r. gromada wystąpiła z programem artystycznym przygotowanym specjalnie dla nauczycieli  w kościele pw. Św. Krzyża w Zamościu.

17 października  gromada wraz z członkami innych grup pracujących przy parafii udała się do Łabuń na „Święto pieczonego ziemniaka”.

28 listopada 1998r. odbyły się zuchowe andrzejki, na które przybyli też zaproszeni goście z innych grup parafialnych.

4 grudnia 1998r. zuchy wzięły udział w nagraniu audycji harcerskiej dla Katolickiego Radia Zamość.

5 grudnia tego roku zorganizowały „Mikołajkową Turniejadę”, na którą zaprosiły inne dzieci z parafii i nie tylko.

19 grudnia 1998r. zuchy wraz z innymi grupami spotkały się na wspólnym opłatku, który odbył się bez opłatka a na który czekało 68 osób/ktoś po prostu zawiódł/.

22 grudnia 1998r. gromada wystawiła, przygotowane uprzednio jasełka, na apelu szkolnym - a następnie 10 stycznia 1999 r. w kościele.

22.12.1998r. – Jasełka w szkole.

01.03.1999r. – Obietnica Zuchowa dla kolejnej grupy kandydatów na zuchów. Obietnicę  w „Słonecznej Krainie”  złożyło 39 zuchów.

26.03.1999r.Misterium Męki Pańskiej ulicami osiedla „Słoneczny Stok". Było to jedno z większych przedsięwzięć gromady zuchowej i ministrantów z parafii pw Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

28.03.1999r. – adoracja „Krzyża” (zuchy, ministranci i inne dzieci z parafii).

23–24.04.1999r. – pielgrzymka do Częstochowy (Dolina Miłosierdzia).

15.05.1999r. – rajd zuchowy na trasie Łabunie Reforma – Dom Rekolekcyjny w Łabuniach.

26.05.1999r.Dzień Matki - akademia w kościele.

19.06.1999r. – odbyła się pielgrzymka do Krasnobrodu, będąca podsumowaniem całorocznej pracy wszystkich grup dziecięcych pracujących przy parafii. Wśród tych grup znalazła się również 2 Gromada Zuchowa „Polne Kwiatki”.

2 Gromada zuchowa 1998/1999

Powrót

Wydarzenia 1999/2000

Kolejny rok pracy harcerskiej został zainaugurowany podczas wyjazdu do Górecka Kościelnego w dniu 2 października 1999 r. Wyjazd poprzedziła Msza Św. w naszej parafii.

16.10.1999r. odbył się przy parafii jesienny festyn z latawcem, którego współorganizatorem była gromada zuchowa.

23.10.1999r. zuchy wraz z innymi dziećmi z terenu parafii wyjechały na pożegnanie jesieni do Łabuń. Nie obyło się też bez pieczenia ziemniaka.

12.11.1999r. zuchy, ministranci, dziecięce kółka różańcowe oraz młodzież z parafii wyruszyli na pielgrzymkę „Śladami Brata Alberta”.

03–05.02.2000r. – II Zimowe „Spotkania z Bogiem”
- kulig w Krasnobrodzie,
- gry, zabawy i konkursy o tematyce religijnej,
- Wielki Bal u „Pani Zimy”

09.04.2000r.Misterium  wielkopostne „Sąd Pana Jezusa” przygotowane przez gromadę zuchową i ministrantow.

14.04.2000r.Droga Krzyżowa  ulicami osiedla  „Słoneczny Stok”

26.05.2000r. – Akademia  w kościele z okazji Dnia Matki

W dniach  07 – 10. 08 2000r. zorganizowany został przy parafii, dla dzieci pozostających podczas wakacji w miejscu zamieszkania, czterodniowy festyn religijno – sportowy.

30.08.2000r. odbył się przy kościele festyn religijno – rekreacyjny na zakończenie wakacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2 Gromada zuchowa 1999/2000

Powrót

2 Gromada zuchowa 2000-04-09

09.04.2000 r. – Misterium wielkopostne „Sąd Pana Jezusa” przygotowane przez gromadę zuchową "Polna kwiatki" i ministrantów.

Powrót

2 Gromada zuchowa 2000-04-14

14.04.2000 r. – Droga Krzyżowa ulicami osiedla „Słoneczny Stok”

Powrót

2 Gromada zuchowa 2000-05-26

26.05.2000 r. – Akademia w kościele z okazji Dnia Matki

Powrót

Wydarzenia 2000/2001

14.10.2000r.  – 75 osób z grup pracujących przy parafii wzięło udział w rajdzie, w Łabuniach, zakończonym pieczeniem ziemniaka.

26, 27, 29.10.2000r. – zuchy z ministrantami w sposób szczególny uczestniczyły w modlitwach różańcowych.  W tych dniach dziesiątki różańca przeplatane były scenami obrazującymi tajemnice różańca.

06.11.2000r. gromada zuchowa  i ministranci ze scenkami obrazującymi tajemnice różańca zostali zaproszeni do Przedszkola Nr 12 w Zamościu.

19.12.2000r. – przekazanie ks. Biskupowi Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy. Betlejemskie Światło Pokoju przyniesione zostało też przez zuchy do parafii  oraz przekazane w dniu 20.12.2000 r. do Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

27.12.2000 r. – spotkanie opłatkowe dla członków grup pracujących przy parafii

07.01.2001 r. – jasełka

Styczeń – marzec 2001r. – Odbyła się pierwsza edycja Konkursu Poetyckiego, którego motto brzmiało „Pan Bóg wkroczył w moje życie”. Konkurs adresowany był dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

22.01.2001 r. – Zuchy biorą udział w VII Hufcowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Drużynowo  zuchy zajęły  I miejsce a wśród solistów najlepsza była Ewelina Leczek z naszej gromady.

22.01.2001 r. – VII Hufcowy Przegląd  Kolęd i Pastorałek w Zamościu.

28.01.2001 r. – koncert kolęd w wykonaniu naszej gromady w Kościele Św. Katarzyny w Zamościu.

31.01.2001 r. – III Zimowe „Spotkania z Bogiem” pod hasłem „Chwalimy Boga Zabawą”

03.02.2001 r. – III Zimowe „Spotkania z Bogiem” – Wielki Bal Przebierańców „Król Maciuś I zaprasza”

24.02.2001 r. – Podsumowanie I edycji Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Pan Bóg wkroczył w moje życie”, które nastąpiło  w trakcie Konkursu Recytatorskiego poezji i prozy religijnej zorganizowanego dla dzieci i młodzieży. Konkurs Poetycki polegał na przygotowaniu własnych utworów o tematyce religijnej.  Podczas przerw zuchy zabawiały uczestników konkursów piosenkami i nauką pląsów.

11-14.03.2001 r. – rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Zuchy zabawiają dzieci śpiewem oraz przedstawiają scenki pokazujące jak należy  postępować by być dobrym człowiekiem.

30.03.2001 r. – Droga Krzyżowa po osiedlu „Słoneczny Stok”  po raz kolejny zorganizowana wspólnie z ministrantami i członkami innych grup pracujących przy parafii.

05.05.2001r. – Chorągwiany Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Tomaszowie Lubelskim.  Swoje utwory zaprezentowała  tam zarówno gromada jak i solistka Ewelina Leczek.  W kategorii gromad zuchowych byliśmy najlepsi w chorągwi / dawne województwo zamojskie/ a w kategorii solistów zuchowych zwyciężyła nasza Ewelina.

05.05.2001 r. – Chorągwiany Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Tomaszowie Lubelskim – koncert laureatów. 

19.05.2001r. – Festiwal Piosenki Religijnej  zorganizowany w Kaplicy św. Rafała Archanioła w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II.

27.05.2001r.Akademia i życzenia dla mam z okazji ich święta poprzedzone wcześniejszą Msza Św. w ich intencji.

03.06.2001r. – kolejna grupa zuchów składa Przyrzeczenie Harcerskie.
Po tej uroczystości zostali już harcerzami. Uroczystość odbyła się w Zamościu w Harcerskim Klubie VIKING a poprzedziła ją Msza Św. w Kościele św. Katarzyny.

Była to największa grupa zuchów, która w tym samym czasie złożyła  Przyrzeczenie Harcerskie.
Po tym okresie wszystkie pozostałe zuchy pracowały już razem z drużyną harcerską i tam były przygotowywane do pracy harcerskiej.
Więcej informacji o tej niecodziennej uroczystości  można znaleźć na kartach historii 17 Drużyny Harcerskiej „ŚPIEWAKI”.

2 Gromada zuchowa 2000/2001

Powrót

2 Gromada zuchowa 2001-02-24

Podsumowanie I edycji Konkursu Poetyckiego

Powrót

2 Gromada Zuchowa 2001-05-05 – Chorągwiany Festiwal Piosenki

5.05.2001 – Chorągwiany Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Tomaszowie Lubelskim. Zdobycie I Miejsca. Koncert laureatów.

Powrót

Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 lipca 2024

(204. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Marii Magdaleny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15099

Statystyki

statystyka