AKTUALNOŚCI 2009

ks. prof. Sławomir Nowosad


W uroczystość Bożego Narodzenia gościliśmy w naszej parafii ks. prof. dr hab. Sławomira Nowosada,  prorektora KUL.

Ks. profesor wygłosił kazanie i odprawił Mszę świętą o godz. 10.Więcej zdjęć...


Bracia i Siostry w Chrystusie Jedynym Odkupicielu człowieka!  

 Za świętym Janem Apostołem – który był bezpośrednim świadkiem miłości Boga objawionej w Synu Jezusie Chrystusie – możemy powtórzyć: „uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam”. To jest również najbardziej zwięzła zasada chrześcijańskiego życia i naszego świadectwa. U początku bycia chrześcijaninem – poucza nas Ojciec Święty Benedykt XVI – „nie ma decyzji etycznej, czy jakiejś wielkiej idei, ale jest natomiast spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa, który nadaje naszemu życiu nową perspektywę i decydujące ukierunkowanie” (DC nr 1). Skoro uwierzyliśmy miłości Boga, która w Chrystusie „wszystko nam wyjaśniła”, ona nie jest już tylko przykazaniem, ale odpowiedzią na dar Emmanuela – „Boga z nami”. Życzymy Wam wszystkim, aby nasza miłość była „artyzmem wiary” w Chrystusa, potwierdzanej w codziennej służbie potrzebującym. Aby każdy, kto was spotyka, mógł zaświadczyć na przykładzie św. Jana Vianney`a, czy Jana Pawła II – że „spotkał Boga w człowieku”.

I jeszcze jedno życzenie – abyśmy z pomocą łaski Bożej – czynili Kościół „domem i szkołą komunii Boga z ludźmi”. Nie lękajmy się więc, być autentycznymi świadkami miłości Chrystusa w świecie”. 

 
Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa.


† Wacław Tomasz Depo
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

† Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy


KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

W niedzielę 13 grudnia odbył się przy naszym kościele KIERMASZ ŚWIĄTECZNY prac, przygotowanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zamościu.
Pan Marian Kondrat, Przewodniczący Zarządu Koła w Zamościu, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym złożył podziękowanie za zorganizowanie kiermaszu.

W liście skierowanym na ręce ks. proboszcza pisze "Ten wspaniały gest pozwala uwierzyć, że nasza działalność jest dostrzegana przez otoczenie i w tej codziennej gonitwie ktoś pamięta o tych, którzy takiej pomocy oczekują".

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.


Rekolekcje adwentowe

W naszej parafii rekolekcje adwentowe odbyły się w pierwszym tygodniu adwentu w dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2009r.

Prowadził je ks. kan. Jacek Rak – proboszcz parafii Żdanów, dyrektor Katolickiego Radia Zamość.PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH


Niedziela  –   29 listopada 2009r.

Msze św. z nauką rekolekcyjną
8:30     10:00     12:00     18:00

Godzina Miłosierdzia
15:00 – 16:00Poniedziałek   –   30 listopada 2009r. – dzień spowiedzi

Msze św. z nauką rekolekcyjną
8:30     10:00     16:00     18:00     20:00

Spowiedź od 8:00 do 11:00
z przerwą na Ewangelię i naukę rekolekcyjną

Spowiedź od 17:15 – 20:00
z przerwą na Ewangelię i naukę rekolekcyjną


Wtorek   –   1 grudnia 2009r. – zakończenie rekolekcji

Msze św. z nauką rekolekcyjną
8:30     10:00     16:00     18:00     20:00Wypominki strażackie


Dnia 26 listopada 2009r. o godz. 10:00 w naszym kościele odbyła się modlitwa wypominkowa za zmarłych strażaków.

Modlitwę prowadził ks. kan. Andrzej Chmaj.Zdjęcia...


Przyjęcie nowych ministrantów


Grupa ministrantów naszej parafii powiększyła się o 4 nowych chłopców.

Kandydaci przez cały rok gorliwie przygotowywali się do pełnienia funkcji ministranta pod kierunkiem ks. Adama Palonki i dnia 22 listopada 2009r. podczas Mszy św. o godz. 12:00 zostali przyjęci do grona ministrantów parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

Nowym ministrantom i ich Rodzicom - gratulujemy!

Zdjęcia...


Święcenia kapłańskie o. Konrada Kapuścińskiego

W sobotę - dnia 21 listopada 2009r. o godz. 10:00, w kościele oo. Franciszkanów w Zamościu, odbyła się uroczystość święceń kapłańskich o.Konrada Pawła M. Kapuścińskiego (OFM Conv).

Święceń w stopniu prezbiteratu udzielił mu, przez nałożenie rąk i modlitwę święceń, J.E. ks. bp Wacław Depo, Ordynariusz Zamojsko-Lubaczowski.

Zdjęcia część 1
Zdjęcia część 2


O. Konrad Mszę św. prymicyjną odprawił w naszym kościele - w niedzielę, 22 listopada 2009r. o godz. 10:00.

W tej uroczystej Mszy św. uczestniczyli:
 • O.Wiesław Chabros, delegat o. Prowincjała na Niemcy i przełożony wspólnoty klasztornej w Monachium.
 • O.Bruno Kalinowski, Gwardian i proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Zamościu
 • O.Andrzej Zalewski, wicerektor WSD OO.Franciszkanów w Łodzi
 • O.Damian Kraczmar, dyrektor finansowy Radia Niepokalanów
 • Bracia Klerycy z seminariów franciszkańskich w Łodzi, Krakowie i Warszawie
 • najbliższa rodzina - rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni oraz dziadek.

Zdjęcia część 1
Zdjęcia część 2


Msza św. w intencji doradców życia rodzinnego


Dnia 21 listopada o godz. 9 w naszym kościele została odprawiona Msza Święta w intencji doradców życia rodzinnego.
Mszę św. odprawił ks. Zbigniew Gaca.

Po Mszy Św. odbyło się spotkanie formacyjne.

Zdjęcia...


11 listopada - 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości

W środę, 11 listopada, obchodziliśmy 91 Rocznicę ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 
W naszym kościele uroczystej Mszy św. o godz. 10:00 przewodniczył ks. Wiesław Rzepecki, a kazanie wygłosił ks. lic. Zbigniew Gaca.

We Mszy św. uczestniczyli Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Zastępca Wójta Gminy Zamość Konrad Dziuba, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jerzy Bondyra, oraz pracownicy Urzędu Gminy Zamość, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zamość, licznie przybyli strażacy wraz z płk Straży Pożarnej Mieczysławem Skibą.


W uroczystościach wziął udział Zespół „Sitanianie”, który po Mszy Św. przedstawił montaż słowno-muzyczny.Wszystkim uczestnikom tej uroczystości składam serdeczne Bóg zapłać.

ks. Andrzej Chmaj
proboszcz

8 listopada - Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w drugą niedzielę listopada Kościół w Polsce po raz pierwszy przeżywa Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
"Przez naszą modlitwę, post, przyjmowanie trudnych doświadczeń, otoczmy serdecznym współczuciem chrześcijan prześladowanych za wiarę na całym świecie" - zachęcają biskupi.
W tym roku pamięcią ogarniamy Indie, gdzie trwają pogromy chrześcijan. Biskupi zwracają też uwagę na nieustające prześladowania Kościoła w Sudanie i Wietnamie.
Pełny tekst apelu...


Informacja dla dzieci i młodzieży

Wszystkich, którzy lubią śpiewać, recytować oraz zabawę w małych aktorów, i chcą urozmaicić i ubogacić życie duchowe naszej parafii zapraszamy do wspólnej pracy.

 • Spotkania scholi z panem Markiem będą odbywać się we środy po Mszy św. o godz. 18,
 • Spotkania grupy animacyjnej z panią Bogumiłą będą odbywać się we środy o godz. 15.10.
Serdecznie zapraszamy!Porządek nabożeństw na cmentarzach zamojskich

Cmentarz Parafialny ul. Peowiaków

 • 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
  – Msza św. godz. 11:00 i o godz. 15:00 uroczysta Msza św.
  Po Mszy św. o godz. 15:00 procesja żałobna alejami cmentarza.
 • 2 listopada – Uroczystość wiernych zmarłych
  – Msza św. godz. 9:00 i o godz. 11:00
Rotunda
 • 2 listopada – Msza św. za poległych i pomordowanych godz. 15:00
Cmentarz Komunalny
 • 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
  – Msza św. godz. 9:00 i o godz. 12:00
 • 2 listopada – Uroczystość wiernych zmarłych
  – Msza św. godz. 9:00 i o godz. 12:00
Cmentarz Prawosławny - kwatera katolicka
 • 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – Msza św. o godz. 14:00

11 października - IX Dzień Papieski

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI

List Pasterski Episkopatu Polski na IX Dzień Papieski – 11 października 2009 r.

/List należy odczytać w niedzielę 4 października 2009 r. /Ogłoszenie dotyczące przystępowania do sakramentów w naszej Wspólnocie Parafialnej

Przez cały miesiąc wrzesień przyjmujemy zapisy dzieci i młodzieży, pragnącej przystąpić do Pierwszej Komunii świętej i Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii.

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, a ich termin będzie podawany podczas ogłoszeń parafialnych.

Zachęcamy do podjęcia decyzji w tym miesiącu i zapisywania się, bowiem od miesiąca października nie będzie już takiej możliwości.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 września 2009 r.

 • dzieci klas drugich szkoły podstawowej – o godz. 12:00 Msza św. i spotkanie,
 • młodzież klas trzecich gimnazjum – o godz. 18:00 Msza św. i spotkanie.

Osoby, które nie przystąpiły do Sakramentu bierzmowania mogą włączyć się w cykl katechez przygotowujących.


Diecezjalna pielgrzymka dziękczynna – Rzym 2009.

Umocnieni nadzieją i pełni wdzięczności, pragniemy gorąco podziękować Bogu Najwyższemu za obecność i błogosławieństwo Sługi Bożego Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku w Zamościu.

Równocześnie chcemy się modlić o wyniesienie do chwały ołtarzy Papieża z rodu Polaków.

I TRASA 11.10 – 17.10. 2009  (7 dni)
(PADWA, ASYŻ, RZYM, MONTE CASSINO, WENECJA)

II TRASA

10.10 – 18.10. 2009  (9 dni)
(PADWA, LORETO, LANCIANO, MANOPELLO, SAN GIOVANNI ROTONDO, MONTE CASSINO, RZYM, ASYŻ, WENECJA)     

Więcej informacji na stronach internetowych:
www.krz.pl
www.diecezja.zam-lub.pl 


Poradnia życia rodzinnego

Od 1 września 2009r. w naszej parafii zostały wznowione
KONFERENCJE DLA NARZECZONYCH

 • Katechezy przedmałżeńskie z ks. – każdy wtorek o godz. 17:00.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo – Naturalne Planowanie Rodziny – w I wtorek miesiąca o godz. 18:30.
 • Rozwój miłości w małżeństwie. Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego – III wtorek miesiąca o godz. 18:30.
 • Spotkania indywidualne: małżonkowie, narzeczeni – II i IV wtorek miesiąca o godz. 18:30.
Poradnię życia rodzinnego prowadzi pani Dorota Szatraj.


Życzenia wielkanocne 2009

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma go tutaj,
Z m a r t w y c h w s t a ł !
(Łk 24, 5-6)

Drodzy Bracia i Siostry

Dobiega końca okres Wielkiego Postu – przed nami czas Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy. Uczestnicząc w liturgii tych dni będziemy wpatrywać się w oblicze Bożego Syna, który „uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). W Niedzielę Wielkanocną uradujemy się prawdą, że Pan zmartwychwstał i otworzył nam bramy życia wiecznego. „Od momentu zmartwychwstania Chrystusa wiemy, że nie tylko pojedynczy ludzie zostaną ocaleni, lecz Bóg chce uratować całe swoje stworzenie i potrafi to uczynić” (B XVI).
Po ludzku bezsensowne cierpienie i śmierć w dniu zmartwychwstania nabierają ogromnego znaczenia. Grób staje się tryumfem, świątynią Zmartwychwstania. Jezus ukazuje nam, że zwycięża ten, kto jest i idzie z Nim razem do końca.

Życzymy by Zmartwychwstały Chrystus pobłogosławił nasze domy i rodziny darem wzajemnej miłości, chrześcijańskiej nadziei – zwłaszcza w chwilach trudnych, darem przebaczenia, wszelkiego dobra i pokoju.

Wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy serdecznie do udziału  modlitewnego w Nowennie do Miłosierdzia Bożego odprawianej przed Uroczystością Odpustową począwszy od Wielkiego Piątku o godz. 15:00 przez 9 kolejnych  dni oraz na Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego.
Msze święte w tym dniu będą sprawowane o godz. 8:30, 10:00, 12:00 i 18:00.Radosnego Alleluja życzą

Ks.  kan.  Andrzej Chmaj – Proboszcz
Ks.  Adam Palonka – Wikariusz

 

Ustanowienie lektorów

Dnia 4 kwietnia 2009r. w zamojskiej katedrze odbyła się uroczystość ustanowienia lektorów.
Eucharystii przewodniczył oraz obrzędu ustanowienia lektorów dokonał ks. Biskup Ordynariusz Wacław Depo.

Z naszej parafii posługę lektora przyjęli:

 1. Paweł Bojar
 2. Wojciech Krajewski
 3. Rafał Łasocha
 4. Daniel Rożek
 5. Karol Śmiałko
 6. Piotr Śmiałko
          Ministranci przygotowywali się do przyjęcia posługi lektora pod kierunkiem ks. Adama Palonki.
Przez kilka miesięcy uczestniczyli w zajęciach kursu lektorskiego, na zakończenie kursu wzięli udział w Dniach Skupienia w Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach.

Zdjęcia z uroczystości...
Więcej zdjęć ...


Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 lipca 2024

(204. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Marii Magdaleny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17140

Statystyki

statystyka