MODLITWA NARZECZONYCH

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś samą miłością, życiem i radością, Tyś stworzył życiodajny związek małżeński i nas do niego powołujesz. Z największą radością dziękujemy Twojej Opatrzności, żeśmy się w naszej drodze życiowej spotkali i pokochali. Prowadź nas dalej swoją łaską, byśmy przez Sakrament Małżeństwa utworzyli w Tobie doskonałą i świętą wspólnotę. W Twoje ojcowskie ręce oddajemy nasze serca, tak skłonne do błądzenia. Spraw byśmy się kochali jako dzieci Twoje miłością dobrą i ofiarną, prawdziwą i czystą i zasłużyli na Twoje błogosławieństwo. Strzeż nas od grzechu, byśmy naszej miłości nie nadużyli i nie splamili niczym takim, co by się Tobie podobać nie mogło.. Niech nawet na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twojej świętej obecności i o tym, że dusze nasze powinny być Twoim mieszkaniem. Tobie, o Boże Wszechwiedzący, Miłości wieczna, powierzamy nasz los. Pragniemy żyć według Twojej woli i wiernie wypełniać zadania, do których nas powołujesz. Daj nam łaskę wzajemnego zrozumienia się, pokoju i zgody. Dopomóż w trudnościach, abyśmy umieli sobie wzajemnie wybaczać. Udziel nam zdrowia i środków materialnych. Niech nasze życie małżeńskie będzie dla nas drogą, którą dojdziemy do Ciebie. Maryjo, ukochana Matko nasza, któraś na godach w Kanie okazała młodym oblubieńcom tak serdeczną troskę, życzliwość i dobroć, i jak wtedy, wstaw się za nami  i wyjednaj nam Jego błogosławieństwo.
Amen.


ZA MOJĄ NARZECZONĄ

Panie Jezu! Proszę Cię za moją narzeczoną. Błogosław jej. Spraw, by - gdy zostanie moją żoną - była szczęśliwa. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, żebym był dla niej oparciem. Spraw, żeby mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie. Matko Najświętsza, przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej ofiarną postawę. Niech będzie dobra, cierpliwa i pogodna. Naucz ją dbać o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz naszej rodziny, dostrzeże swoje najpiękniejsze zadania. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajduje swoje i nasze szczęście.
Amen.


MODLITWA NARZECZONYCH


Panie Boże, każdy z nas pragnie mieć kochających rodziców i żyć w szczęśliwej rodzinie. Marzymy też o tym by założyć własną szczęśliwą rodzinę, w której wszyscy będą czuli się kochani i bezpieczni. Chcemy Ci podziękować za to, że pomyślałeś o tych naszych pragnieniach i tęsknotach i że powołujesz nas do życia w małżeństwie opartym na miłości, za którą najbardziej tęsknimy: na miłości nieodwołalnej, wiernej, ofiarnej i płodnej. Na miłości, która wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, która wszystko może i która nigdy się nie kończy, bo Ty jesteś taką Miłością. Chcemy Ci Panie Boże za to wszystko podziękować. Chcemy też prosić Cię o pomoc, abyśmy tak przeżyli młodość, by dorastać do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, której Ty sam nas nauczysz. Chcemy Cię prosić aby nikt i nic nie zniszczyło naszych rodzin i naszej przyszłości. Z ufnością i nadzieją prosimy o to wszystko przez Chrystusa, Pana naszego i Przyjaciela.
Amen.


ZA MOJEGO NARZECZONEGO

Panie Boże! Postawiłeś na mojej drodze człowieka, któremu oddałam swoje serce i z którym chcę na zawsze związać swój los. Czuwaj nad mym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągną swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, lecz pokonywał je przy pomocy Twojej łaski. Uformuj w nim postawę ojcowską; żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech odważnie staje w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie. Naucz go kochać głęboką miłością. Chroń od pokusy alkoholizmu. Spraw, abym się mogła zawsze bezpiecznie oprzeć na nim. Naucz go obowiązkowości i troski o nasz dom. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.
Amen.

Dzisiaj jest

czwartek,
20 czerwca 2024

(172. dzień roku)

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7280

Statystyki

statystyka