OBRZĘD ZARĘCZYN I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NARZECZONYCH

           Narzeczeni, ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i zaproszeni przyjaciele gromadzą się w domu jednego z narzeczonych w celu zawarcia zaręczyn oraz błogosławieństwa narzeczonych. Na ołtarzyku rodzinnym lub na stole umieszczamy krzyż, Biblię, świece i kwiaty, które nadają spotkaniu charakteru religijnego, bardziej radosnego i uroczystego.
Obrzędowi może przewodniczyć ojciec lub matka jednego z narzeczonych. Spotkanie rozpoczynamy od znaku krzyża świętego.

P.W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W.Amen.                    
P.Bracia i siostry,  posłuchajmy z uwagą słów świętego Pawła Apostoła do Kolosan.     
                                                                                                     Kol 3, 12 - 17
"Bracia! Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego."

Narzeczony:
Kochani Rodzice, z wielką  radością N.  (np.  Maria) i ja N.( np. Piotr )  pragniemy Wam uroczyście dzisiaj oświadczyć, że oboje się kochamy i pragniemy w najbliższym  czasie zawrzeć  sakrament  małżeństwa.  Dlatego  prosimy Was, naszych Rodziców, abyście zechcieli wyrazić Waszą zgodę na ten związek i pobłogosławić.

Narzeczona:
Ja również pragnę ze swej strony oświadczyć, że miłość nasza jest szczera, a  chęć zawarcia   sakramentu   małżeństwa   prawdziwa,   stąd  prosimy  bardzo  serdecznie abyście zechcieli uroczyście wyrazić Waszą zgodę i odtąd traktować nas (mnie np. Marię   mojego narzeczonego np. Piotra) jako narzeczonych, otoczyć nas modlitwą i serdecznością, udzielić rodzicielskiego błogosławieństwa, byśmy dobrze przygotowali się do naszego ślubu.

Ojciec lub matka jednego z narzeczonych:

P. (np. Piotrze) i N (np. Mario ), jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z Was. Akceptujemy waszą wolę i  pragniemy Wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.

Przewodniczący kontynuuje obrzęd mówiąc:

P.Bóg Ojciec Wszechmogący niech to sprawi, abyście wzrastali w Jego miłości, niech Was zachowa w swojej łasce i pokoju. Chrystus niech Was oczyści od wszelkiego grzechu i zjednoczy ze sobą w Eucharystii. Duch Święty niech oświeci Wasze serca umocni Waszą wiarę, nadzieję i miłość, która jest więzią wszelkiej doskonałości.
W.Amen.
    
Rodzice czynią na czole narzeczonych znak krzyża kciukiem prawej ręki i przekazują im pocałunek pokoju. Po czym może nastąpić błogosławieństwo pierścionka (ów)

P.Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław ten zaręczynowy pierścionek (te zaręczynowe pierścionki). Niech on (one) będzie (będą) dla N i N znakiem więzi i ofiarnej miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
W.Amen.

Narzeczony wręcza swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy.  Wszyscy  mogą teraz złożyć zaręczonym życzenia. Obrzęd kończy się wspólną modlitwą:

P. Zwróćmy nasze serca do Miłosiernego Boga i prośmy Go słowami:
P. Panie Jezu, Ty kochałeś swych Rodziców i byłeś przez Nich kochany, utwierdzaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy....
W.Wysłuchaj nas, Panie.

P.Chryste, Ty zawsze troskliwie pełniłeś wolę swego Ojca, spraw, aby odtąd  N i N jako narzeczeni, wypełniając Twoją wolę wzrastali we wzajemnej miłości.     Ciebie prosimy.....
W.Wysłuchaj nas, Panie.

P.Chryste, Ciebie stroskani Rodzice znaleźli po trzech dniach w domu naucz nas wszystkich szukania najpierw Królestwa Bożego. Ciebie prosimy.....
W.Wysłuchaj nas, Panie.

P.Wszystkie nasze prośby przedstawmy Miłosiernemu Bogu Ojcu w modlitwie,  której nas nauczył sam Jezus Chrystus.....
          Ojcze nasz...

P.Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej odmawiając:
          Pod Twoją obronę, uciekamy się...

Przewodniczący a wraz z nim wszyscy zgromadzeni, czyniąc na sobie znak krzyża świętego, mówi:

P.+ Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi na życia wiecznego.
W.Amen.

Dzisiaj jest

czwartek,
20 czerwca 2024

(172. dzień roku)

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8805

Statystyki

statystyka