REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

prowadzi Ks. prof. Marian Pokrywka

 

III Niedziela Wielkiego Postu – 3 marca 2024 r.

7:00; 8:30; 10:00; 12:00; 18:00

Msze św. z nauką rekolekcyjną

15:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

17:30 – Gorzkie Żale

 

Poniedziałek – 4 marca 2024 r.

8:30; 10:00; 18:00; 20:00

Msze św. z nauką rekolekcyjną

 

Wtorek – 5 marca 2024 r. – DZIEŃ SPOWIEDZI

– zakończenie rekolekcji

8:30; 10:00; 18:00; 20:00

Msze św. z nauką rekolekcyjną

SPOWIEDŹ 

od 8:00 do 11:00 z przerwą na Ewangelię i naukę rekolekcyjną

od 17:00 – 20:00 z przerwą na Ewangelię i naukę rekolekcyjną

 

Do udziału w Rekolekcjach zapraszam każdego dnia wszystkich bez względu na wiek. 

Proszę o modlitwę w intencji naszych Rekolekcji. 


 

Radosnych Świat Bożego Narodzenia!

WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO NA OBCHÓD TRIDUUM PASCHALNEGO

Kochani Diecezjanie, Drodzy Duszpasterze, 

Pan Bóg w swoim miłosierdziu daje nam doświadczyć po raz kolejny świętowania Wielkanocy w warunkach epidemii, kiedy życie i zdrowie wielu z nas jest zagrożone. Jednak te okoliczności nie mogą nas zatrzymać i sparaliżować w duchowym, a w miarę możliwości także fizycznym, zaangażowaniu w Liturgię Triduum Paschalnego.

Zwracam się z serdeczną prośbą do duszpasterzy i wiernych o roztropność i odpowiedzialność w podejściu do wyjątkowej sytuacji.

Przypominam o obowiązujących zarządzeniach władz państwowych i wszelkich wskazówkach instytucji sanitarnych dotyczących troski o nasze bezpieczeństwo – myślę tu o obowiązujących limitach osób mogących gromadzić się w kościołach na liturgii, obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowaniu odpowiedniego dystansu, dezynfekcji rąk, ograniczeniu do minimum kontaktów, które nie są konieczne.

Przypominam o zaleceniach Konferencji Episkopatu Polski w odniesieniu do przygotowania i przebiegu poszczególnych obrzędów liturgicznych (Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych z dnia 26 marca 2021 r. zamieszczony na stronie internetowej naszej diecezji).

Biorąc pod uwagę różnorodność naszych wspólnot parafialnych oraz fakt już zmniejszonej frekwencji na nabożeństwach z powodu zachorowań i obawy przed zarażeniem, apeluję do duszpasterzy, by rozeznając lokalną sytuację,  zaplanowali obchód Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo sanitarne wiernych. Odnosi się to zarówno do formy poszczególnych obrzędów liturgicznych, jak i do ewentualnego zrezygnowania z niektórych ceremonii czy praktyk (jeśli jest to możliwe).

Na Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek zapraszam do katedry zamojskiej Księży Dziekanów oraz delegacje Kapłanów z każdego dekanatu. Księża Dziekani będą mogli odebrać pobłogosławione oleje i przekazać je parafiom w dekanatach.

 

Otaczam Was serdeczną modlitwą i z serca błogosławię 

           † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Zamość, 26 marca 2021 r.


 

Przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych

1.

Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość; 

2.

W Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek; 

3. 

Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia; 

4. 

Dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek. 

5. 

Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczął się nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany własnego życia. Zwłaszcza w pierwszej części tego okresu, tj. do piątej niedzieli Wielkiego Postu, jesteś zachęcany do tego, by szczególnie skupić się na nawróceniu, zmianie swojego postępowania. Na pewno jakaś dziedzina Twojego życia wymaga uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków. Może to dotyczyć ilości spożywanych pokarmów, ale też wynoszenia się nad innych, łakomstwa w sferze duchowej, pragnienia bycia lepszym, doskonalszym itp. Być może masz kłopot z opanowaniem gniewu lub też okazywaniem uczuć. Może trapi Cię lenistwo, niechęć do wypełniania podjętych zobowiązań z jednoczesnym oddawaniem się pracom, które sprawiają Ci przyjemność. Same w sobie mogą one być dobre i mogą być środkiem do osiągnięcia wewnętrznej równowagi, tylko zobaczy, czy nie podejmujesz ich w niewłaściwym czasie. 

Znajdź czas na wartościową lekturę, pomagającą Ci w pogłębieniu wiary, na medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego. Możesz to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w Tobie rodzi pod wpływem tej lektury. W ten sposób czas Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem przemiany Twojego własnego życia, ale też zbliży Cię do bliskich, zacieśni więzi rodzinne. 

W okresie Wielkiego Postu w liturgii skupiamy się na wezwaniu do nawrócenia i medytacji wydarzeń z życia Pana Jezusa, dlatego Kościół nie proponuje w tym czasie żadnych wspomnień świętych z nielicznymi wyjątkami. 

Jednocześnie przez cały Wielki Post trwa wielka akcja trzeźwościowa. Wszelki trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby.

Niech nasze rodziny staną się prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.


Zamość, 21 października 2020 r.

L.dz. 332/Gł/20

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego

o dyspensie od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na terenie naszej diecezji, zwłaszcza zaś w stolicy diecezji – mieście Zamościu, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK) potwierdzam udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerzam tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy z powodu wprowadzonych limitów nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

Jednocześnie usilnie proszę duszpasterzy i wiernych o:

- respektowanie ograniczeń dotyczących liczby wiernych mogących przebywać w kościele;

- przestrzeganie podczas wydarzeń liturgicznych i duszpasterskich rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu);

- zachowanie zasady wzajemnej odpowiedzialności i szczególnej troski o osoby starsze i chore oraz dzieci;

- wykorzystywanie wszelkich okazji (z zachowaniem obowiązujących rygorów), zarówno w niedziele jak i w dni powszednie do modlitwy w kościele, adoracji Najświętszego Sakramentu, pogłębiania formacji religijnej i dawania świadectwa żywej wiary oraz postawę miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy materialnej i duchowej;

- szczególną roztropność podczas Liturgii oraz spotkań modlitewnych w świątyniach, na cmentarzach i w rodzinnym gronie w pierwszych dniach listopada (Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych), która niech wyrazi się również w takim rozplanowaniu i przeżywaniu tych wydarzeń, by uczestnictwo w nich nie zagrażało bezpieczeństwu.

Niech w naszych świątyniach oraz domach, podczas wspólnej modlitwy, wznoszą się do Boga słowa Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”.

Polecam was wszystkich opiece Matki Odkupiciela – Królowej Różańca Świętego i z serca błogosławię

† Marian Rojek

BISKUP ZAMOJSKO-LUBACZOWSKI


Poznań, 23 października 2020 roku

APEL 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. 

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. 

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

 

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


Dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach za zmarłych 

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym.

Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych.

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza 

Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel 

Regens  Oryginalny tekst dokumentu: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/23/0545/01264.html#ita

Źródło: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/2840-dekret-penitencjarii-apostolskiej-o-odpustach-za-zmarlych


KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO 

19 maja 2020r.

1/ Dołączając się do słów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, wzywam wszystkich wiernych naszej diecezji, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. 

Zachęcam do uczestnictwa we Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych.

Przed nami nowe wyzwania dotyczące codziennej pracy duszpasterskiej. Dołóżmy wszelkich starań, by wykorzystać trudne doświadczenie ograniczonych możliwości bezpośredniego kontaktu z wiernymi do jeszcze bardziej gorliwej posługi wobec rodzin, młodzieży i dzieci. Pamiętajmy o wspólnej odpowiedzialności za żywotność naszych parafii. Uczyńmy wszystko, by czas próby w postaci pandemii, która ciągle jeszcze trwa, zaowocował pogłębionym życiem duchowym, a pomysły i inicjatywy duszpasterskie realizowane w rzeczywistości wirtualnej, znalazły skuteczną kontynuację w konkretnej trosce o żywą wspólnotę Kościoła w jego duchowym i materialnym wymiarze.

2/ W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi Pierwszej Komunii świętej w naszej diecezji w 2020 r., podtrzymuję decyzję jej przeniesienia na miesiąc październik. Uwzględniając jednak sytuację w kraju i złagodzenie wielu obostrzeń dotyczących życia publicznego, dopuszczam możliwość zorganizowania Pierwszej Komunii świętej w innym terminie.

W takiej sytuacji rodzice dzieci pierwszokomunijnych oraz księża proboszczowie poszczególnych parafii biorą na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie takiego wydarzenia oraz zapewnienie należytych środków bezpieczeństwa. Wskazane jest, by duszpasterze uzyskali od rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej pisemne oświadczenia potwierdzające ich wolę zmiany terminu tego wydarzenia oraz świadomość odpowiedzialności za jego bezpieczny i zgodny z obowiązującymi rygorami sanitarnymi przebieg.

3/ Wskazania co do organizacji liturgicznych Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Dnia kapłańskiego w Sanktuarium MB w Krasnobrodzie zostaną podane w najbliższym czasie.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

+ Marian Rojek

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Zamość, 19 maja 2020 r.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

Link do komunikatu >>>

Ważne KOMUNIKATY Biskupa Diecezjalnego 

Link do komunikatu >>>

Zalecenia Biskupa Diecezjalnego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Wzorując się na rozporządzeniu Prymasa Polski, księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka i po uzyskaniu Jego zgody, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek poleca zapoznanie się i wdrażanie w życie następujących wskazań:

 

Zakrystia 

1. W zakrystiach nie wolno używać zwykłych ręczników. Należy używać wyłącznie ręczników jednorazowych - papierowych.

2. Należy przestrzegać zasad higieny. Obowiązkowo należy umyć ręce przed rozpoczęciem liturgii. Oprócz mydła i wody można używać także innych środków dezynfekujących polecanych przez odpowiednie służby.

3. Jeśli w  zakrystii nie ma kranu z bieżącą wodą, należy przygotować swego rodzaju lawaterz – miska, termos z ciepłą wodą, papierowy ręcznik, mydło.

4. Mycie rąk obowiązuje wszystkich posługujących – także kapłanów, którzy nie koncelebrują, a pomagają np. w komunikowaniu.

5. Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać bieliznę kielichową – szczególnie puryfikaterze – jak najczęściej (także ręczniczki od lavabo i  vasculum).

6. Należy zwrócić uwagę na postawę przy ołtarzu. Dotykanie złożonymi rękoma nosa i  ust może stanowić potencjalne zagrożenie, dlatego po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co  konieczne. 

 

Msza Święta 

1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w  Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.

2. W związku z powyższym należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, które winno zostać zamknięte, gdyby liczba przybyłych wiernych miała być większa. (Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych – obowiązują dwa).

3. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.

4. Podejmując wskazania OWMR można opuścić wygłaszanie zachęty „Przekażcie sobie znak pokoju”. Zgodnie z rubrykami zachętę taką można wypowiedzieć w  okolicznościach sprzyjających. Obecne okoliczności do takich jednak nie należą (por. OWMR 181). Jeśli zaś będzie stosowany znak pokoju, trzeba go  przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to  także koncelebransów.

5. Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).

6. Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. W obecnej sytuacji przyjmowanie Komunii Świętej na rękę należy traktować priorytetowo. Trzeba nie tylko zachęcać do tego wiernych, ale ich usilnie o to prosić, wyjaśniając, że taka forma jest podyktowana miłością bliźnich i troską o ich zdrowie. Osoby, które mimo to będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba. Niezależnie od sposobu udzielania Komunii Świętej należy przy tej czynności dochować staranności, nie tylko ze względu na przesłanki sanitarne, ale przede wszystkim z tego względu, że jest to czynność święta.

 

Sakrament pokuty 

1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z  obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

2. Dyżury spowiednicze należy tak zorganizować, aby wierni mogli skorzystać ze  spowiedzi nie tylko przed rozpoczęciem Mszy św., ale również w ciągu dnia. Ponieważ w tym roku rezygnujemy z organizacji spowiedzi dekanalnych, dlatego prosimy, aby duszpasterze w swych parafiach wyznaczyli dodatkowe dyżury spowiednicze w ciągu tygodnia i czekali na wiernych w  konfesjonałach.

3. Kratki w konfesjonałach należy zabezpieczyć folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Jeśli to możliwe, do celów spowiedzi należy wykorzystać często zamknięte, nieużywane kaplice, które po odpowiednim przystosowaniu mogą dobrze służyć sprawowaniu tegoż sakramentu, zapewniając także właściwą przestrzeń. Można także zaadoptować inne pomieszczenie, które zapewni właściwe warunki i służyć będzie powadze sprawowanego sakramentu. W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od  spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać. Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie przy konfesjonale (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi).

 

Odwiedziny chorych 

1. Chorzy nie mogą być pozbawieni opieki duchowej. Dlatego, gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza, ten nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu.

2. Sposób przyjęcia Komunii Świętej zależy od stanu zdrowia chorego i jego woli.

3. Należy zadbać o higienę dłoni przed i po wizycie u chorego.

4. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy myśleć o  jakichkolwiek rękawicach ochronnych. Należy natomiast pamiętać o umyciu i  zdezynfekowaniu rąk. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

5. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).

6. Kapelani w szpitalach winni stosować się do zarządzeń władz szpitalnych.

7. Zaleca się wstrzymanie w parafiach posługi szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej.

 

Pogrzeb 

1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w  miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.

2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby w  pogrzebie uczestniczyli tylko najbliżsi krewni. Mszę świętą za zmarłą osobę z liczniejszym udziałem wiernych należy odłożyć na późniejszy termin.

3. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

4. W zakrystiach kaplic cmentarnych należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny.

 

Sakrament chrztu i sakrament małżeństwa 

1. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia.

2. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

3. Katecheza dla narzeczonych:

- Zaleca się zawieszenie  spotkań narzeczonych w ramach katechezy przedmałżeńskiej.

- Narzeczeni winni ją kontynuować według wskazań duszpasterzy.

 

Wszystkich kapłanów oraz wiernych świeckich proszę o wykorzystanie obecnego czasu na pogłębienie osobistego życia duchowego poprzez modlitwę, Adorację Najświętszego Sakramentu, ascezę i uczynki miłosierdzia, szczególnie wobec osób chorych, cierpiących, samotnych i starszych.

 

Przypominam o inicjatywie modlitwy różańcowej kapłanów i osób życia konsekrowanego w kościołach i kaplicach a także wiernych świeckich w rodzinnych domach o godz. 20.30 każdego dnia.

 

Z pasterskim zatroskaniem i modlitwą, błogosławię

 

        † Marian Rojek

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Zamość, 20 marca 2020 r.


 

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemicznym

i zaleceniami ks. Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka z dnia 14 marca 2020r.    

rekolekcje wielkopostne odbędą się w innym terminie. 


Najnowsze zalecenia biskupa diecezjalnego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek:

1. Poleca, aby bezwzględnie przestrzegać wszystkich rozporządzeń organów państwowych wydanych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz dostosować się do wskazań podanych w ostatnich komunikatach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Przewodniczącego KEP – Abpa Stanisława Gądeckiego.

2. Przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i rozszerza tę dyspensę na osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Równocześnie zachęca do duchowego przeżywania Mszy świętej za pośrednictwem środków społecznej komunikacji i gorliwej modlitwy we wspólnotach zakonnych, kapłańskich oraz rodzinnych.

3. Uwrażliwia duszpasterzy i wiernych świeckich na potrzebę szczególnej troski o osoby starsze, chore i samotne. Niech zachęcają je do ofiarowania swoich trudów i cierpień w intencjach Kościoła, Ojczyzny i świata oraz owocnego przeżywania w duchu wiary i ufności w Boże Miłosierdzie obecnej trudnej sytuacji i czasu Wielkiego Postu.

4. Wzywa do zawieszenia zaplanowanych rekolekcji wielkopostnych oraz innych wspólnotowych wydarzeń liturgicznych, prosząc o ich przesunięcie na okres późniejszy. Niech ten czas zostanie wykorzystany na modlitwę rodzinną oraz różne formy pogłębiania wiary i życia duchowego.

5. Prosi kapłanów, wspólnoty życia konsekrowanego (żeńskie i męskie), aby każdego dnia o godzinie 20.30 w kościele lub kaplicy odmawiali różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy nimi się opiekują, służb medycznych i sanitarnych a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wierni zaś niech w tym samym czasie modlą się na różańcu w swoich wspólnotach rodzinnych. Niech w naszych kościołach i domach śpiewa się suplikacje.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o duchowej łączności.

Proszę o przekazanie powyższych informacji wszystkim wiernym naszej diecezji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i przebywających w domach, które mogą nie mieć dostępu do współczesnych środków komunikacji

Z pasterskim błogosławieństwem 

+ Biskup Marian Rojek, Zamość 14 marca 2020 r.


 

 

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

Grzeszących upominać.

Nieumiejętnych pouczać.

Wątpiącym dobrze radzić.

Strapionych pocieszać.

Krzywdy cierpliwie znosić.

Urazy chętnie darować.

Modlić się za żywych i umarłych.

 

Uczynki miłosierdzia względem ciała: 

Głodnych nakarmić.

Spragnionych napoić.

Nagich przyodziać.

Podróżnych w domu przyjąć.

Więźniów pocieszać.

Chorych nawiedzać.

Umarłych pogrzebać.

Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II

Zamość, 30 listopada 2015 r.

L.dz. 558/Gł/15

 

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego

ustanawiający kościoły jubileuszowe

i określający zasady zyskiwania odpustów

z racji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 

w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Z woli Ojca Świętego Franciszka, którą wyraził w bulli Misericordiae Vultus (Oblicza Miłosierdzia) z dnia 11 kwietnia 2015 r., od Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli od 8 grudnia 2015 r. do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, tj. do 20 listopada 2016 r. trwać będzie Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. W Roku Świętym wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust nawiedzając cztery Bazyliki Papieskie w Rzymie, własną świątynię katedralną lub inne kościoły wyznaczone przez biskupów diecezjalnych. Przejście przez „bramę miłosierdzia” oraz nawiedzenie miejsc jubileuszowych, powinno łączyć się z wyznaniem wiary, przeżyciem Sakramentu pokuty i pojednania, pełnym uczestnictwem we Mszy świętej, modlitwą do Bożego miłosierdzia, oraz podjęciem ochotnego wysiłku nawrócenia i przemiany życia.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego, związanego z nawiedzeniem miejsc jubileuszowych, są zwyczajne: stan łaski uświęcającej, szczere pragnienie oderwania się od jakiegokolwiek grzechu,  modlitwy: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wyznanie wiary w jednej z obowiązujących formuł oraz dowolna modlitwa za Ojca świętego i w jego intencjach.

 

Na czas trwania Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Papież przyznał również możliwość uzyskania odpustu według dyspozycji serca osobom chorym, uwięzionym i każdemu, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia. Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych (Por. List Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia).

 

Stosownie do postanowień Papieża, kierując się pragnieniem duchowego dobra wszystkich diecezjan, dla których Miłosierdzie Boże ma się stawać coraz bardziej drogą łączącą Boga z człowiekiem i otwierać serca na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (por. Misericordiae Vultus 1-2), niniejszym ustanawiam następujące kościoły i kaplice szpitalne oraz klasztorne w naszej diecezji jako „miejsca jubileuszowe”, w których, oprócz Kościoła Katedralnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu i Kościoła Konkatedralnego pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, przez wszystkie dni Roku Miłosierdzia, wierni będą mogli zyskiwać odpusty:

 

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie

Bazylika Mniejsza w Radecznicy

Kościół pw. MB Królowej Polski w Zamościu

Kościół pw. Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu

Kościół pw. Św. Brata Alberta w Zamościu

Kościół pw. Świętego Krzyża w Zamościu

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Zamościu

Kościół pw. Św. Katarzyny w Zamościu

Kościół pw. Św. Mikołaja w Zamościu

Kościół pw. Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie

Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Kościół pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim 

Kościół pw. Św. Jana Pawła II w Biłgoraju 

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju 

Kościół pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie 

Kaplica szpitalna Szpitala Niepublicznego w Zamościu

Kaplica szpitalna Szpitala Jana Pawła II w Zamościu 

Kaplica szpitalna Szpitala w Lubaczowie 

Kaplica szpitalna Szpitala w Tomaszowie Lubelskim

Kaplica szpitalna Szpitala w Hrubieszowie 

Kaplica szpitalna Szpitala w Biłgoraju

Kaplica klasztorna Sióstr Klarysek w Sitańcu

Kaplica klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach

 

Duszpasterze posługujący w tych kościołach i kaplicach są zobowiązani każdego dnia, przez czas trwania Roku Miłosierdzia, do zorganizowania 30-minutowego wystawienia Najświętszego Sakramentu przed jedną z Mszy świętych lub w innym dogodnym i podanym do wiadomości wiernych terminie. W czasie adoracji należy zapewnić wiernym okazję do skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania.

 

Uroczysta inauguracja Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej będzie miała miejsce w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu. Natomiast symboliczne otwarcie Drzwi Miłosierdzia w Katedrze Zamojskiej dokona się w dniu 12 grudnia 2015 r. (sobota) o godz. 18.00. Na obydwa te wydarzenia, połączone z celebracją Eucharystii, serdecznie zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych diecezjan.

 

                   Niech Bóg okaże nam łaskawie swoje Miłosierdzie!

 

                   Z modlitwą i błogosławieństwem

 

† Marian Rojek

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Ks.  Michał Maciołek

       Kanclerz


 

INAUGURACJA ROKU MIŁOSIERDZIA 

W DIECEZJI ZAMOJSKO - LUBACZOWSKIEJ

 

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek oraz Duszpasterze parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu serdecznie zapraszają duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych diecezjan na uroczystą inaugurację Roku Miłosierdzia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Będzie ona miała miejsce dnia 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek), w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Eucharystii o godz. 18.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

ks. Michał Maciołek

Kanclerz Kurii Diecezjalnej

w Zamościu


W niedzielę 6 października 2013r. o godz. 12:00 

Pasterz naszej Diecezji JE Ks. Bp Marian Rojek

dokonał poświęcenia naszego Kościoła. 

 

Materiał filmowy wykonany i udostepniony przez

TV Internetowa Zamość

 

http://zamosc.tv/tv/5840-poswiecenia-kosciola-p-w-milosierdzia-bozego/ 

MIŁOSIERDZIE BOŻE
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!?
Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
 
Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II:
„Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!
To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata.
Bądżcie świadkami miłosierdzia!”
(Łagiewniki, 2002).

 


Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Relikwie św. s.Faustyny

"Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata

i każdego człowieka.

 

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, Trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali zródło nadziei.

 

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna

miej miłosierdzie dla nas

i całego świata!"

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki - 17 VIII 2002r.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
22 lipca 2024

(204. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Marii Magdaleny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3383362

Statystyki

statystyka