PROBOSZCZ

Ks.  Kan. Jan Andrzej Chmaj

 

Ks. Kan. Jan Andrzej Chmaj ur. 1957r. w Chodlu, obecnie Archidiecezja Lubelska.

Po ukończeniu studiów święcenia kapłańskie przyjął dnia 12 czerwca 1982r. w Katedrze Lubelskiej z rąk J.E. Ks. bp prof. Bolesława Pylaka.

Mszę św. prymicyjną odprawił dnia 20 czerwca 1982r. w kościele parafialnym pw Świętej Trójcy w Chodlu wraz ze swym kuzynem ks. Błażejem Górskim.

Proboszczem w tym czasie był ks. Kan. Józef Frankowski.

Jego pierwszą parafią był Kryłów, gdzie pracował jako wikariusz od 23.06.1982r. do 19.06.1985r.

Następnie pracował w parafiach:

-Milejów 19.06.1985 - 19.06.1986 jako wikariusz,

-Tereszpol 19.06.1986 - 28.09.1988 jako wikariusz,

-Poniatowa 28.09.1988 - 08.08.1989 jako wikariusz,

-Oszczów 08.08.1989 - 22.08.1994 jako proboszcz.

 

Od dnia 22.08.1994r. ks. kan. J.A.Chmaj jest proboszczem naszej parafii i budowniczym obecnego kościoła pw Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

1994 - nominacja na diecezjalnego duszpasterza robotników

1998 - nominacja na Kanonika Honorowego Prześwietnej Kapituły Katedralnej w Zamościu

1998 - nominacja na kapelana Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

1998 - nominacja na duszpasterza Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddziału Wojewódzkiego w Zamościu

8.04.2009r. - nominacja na Kapelana Straży Pożarnej w Powiecie Zamojskim - łącznie dla powiatu ziemskiego i grodzkiego

7.10.2014r. - nominacja na Ojca Duchownego kapłanów dekanatu Zamość

 


KSIĘŻA, KTÓRZY PRACOWALI W NASZEJ PARAFII:

ks. mgr Waldemar Pietrucha 

 

Ks. mgr Waldemar Pietrucha pochodzi z parafii św. Karola Boromeusza  Lubaczowie, święcenia kapłańskie przyjął dnia 2 czerwca 2007r.

 

Dotychczas pracował jako wikariusz w parafiach:

2007-2009 parafia pw Świętego Michała Archanioła w Werbkowicach

2009-2010 parafia pw Matki Bożej Królowej Polski w Hucisku

2010-2011 parafia pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim

2011-2013 parafia pw Świętego Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej

2013-2017 parafia pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kryłowie

 

Od sierpnia 2017 do sierpnia 2020r. pracował jako wikariusz w naszej parafii.


ks. mgr Rafał Plichta 

 

Ks. mgr Rafał Plichta - święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 2010r.

Dotychczas pracował jako wikariusz w parafii pw Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach oraz parafii pw Świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Od dnia 20 sierpnia 2014r. do lipca 2017 pracował jako wikariusz w naszej parafii.

 


ks. mgr teol. Krzysztof Ślepokura
 
Ks. Krzysztof Ślepokura (ur. 1976) pochodzi z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym (dekanat tarnogrodzki).
 
Święcenia kapłańskie przyjął dnia 9 czerwca 2001 r., w zamojskiej Katedrze z rąk J.E. ks. Biskupa prof. Jana Śrutwy, ówczesnego Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Mszę świętą prymicyjną sprawował w kościele parafialnym w Potoku Górnym dnia 10 czerwca 2001r.

Dotychczas pracował jako wikariusz w następujących parafiach:
 • w latach 2001-2004 w parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu
 • w latach 2008-2010 w parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Tomaszowie Lubelskim
W latach 2004 - 2008 odbył wyższe studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, obecnie kontynuuje na KUL studia doktoranckie z psychologii.
 
Od dnia 16 sierpnia 2010r. do 19 sierpnia 2014r. pracował jako wikariusz w naszej parafii.
 
Dnia 28 czerwca 2014r. ks. Bp Ordynariusz Marian Rojek mianował ks. Krzysztofa proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Turkowicach - od dnia 20 sierpnia 2014r.
 

ks. mgr lic. Zbigniew Gaca pracował w naszej parafii jako wikariusz, w latach 2009-2010.
 
Ks. Zbigniew Gaca (ur. 1973 r.), pochodzi z parafii pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie k/Biłgoraja.
Po ukończeniu studiów w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie dnia 29 maja 1999 r. zamojskiej Katedrze z rąk Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. Ks. Bpa Prof. Jana Śrutwy.

Mszę Świętą prymicyjną odprawił dnia 30 maja 1999 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie.

Dotychczas pracował jako wikariusz w następujących parafiach:
 • w latach 1999-2000 w parafii pw Świętego Karola Boromeusza w Lubaczowie,
 • w latach 2000-2003 w parafii pw Chrystusa Króla w Biłgoraju,
 • w latach 2007-2009 w parafii pw Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie.
 • w latach 2009-2010 w parafii pw Miłosierdzia Bożego w Zamościu
 • w latach 2010-2011 w parafii pw Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Werbkowicach
Od stycznia 2008 r. Ks. Zbigniew z woli Ordynariusza naszej Diecezji pełni posługę Duszpasterza Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Od 28 czerwca 2011 r. do sierpnia 2014 r. pełnił posługę w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu.

Obecnie pracuje jako wikariusz w parafii pw Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu.

ks. mgr lic. teol. Adam Palonka pracował w naszej parafii jako wikariusz, w latach 2006-2009.

 

ks. Adam Palonka (ur. 1975), pochodzi z parafii pw Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Werbkowicach.

 

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 1 czerwca 2002 r., w zamojskiej Katedrze z rąk Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. ks. Biskupa prof. Jana Śrutwy.

 

Mszę Świętą prymicyjną odprawił dnia 9 czerwca 2002 r. o godzinie 12 w kościele parafialnym w Werbkowicach.

 

Dotychczas pracował w następujących parafiach:

 • w latach 2002-2004 w parafii pw Świętego Mikołaja w Grabowcu
 • w latach 2004-2006 w parafii pw Świętego Karola Boromeusza w Lubaczowie
 • w latach 2006-2009 w parafii pw Miłosierdzia Bożego w Zamościu
 • w latach 2009-2014 w parafii pw Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Tomaszowie Lubelskim - Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
 • w latach 2014-2017 w parafii pw św.Leonarda w Tyszowcach
 • w roku 2017 w parafii w Turkowicach
 • w latach 2017-2018 w parafii pw Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie

Obecnie ks. Adam pracuje jako wikariusz w parafii pw św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.


 

 

ks. dr teol. Krzysztof Koprowski pracował w naszej parafii jako wikariusz, w latach 2005-2006.

Ks. Krzysztof Koprowski pochodzi z parafii św. Brata Alberta w Zamościu, święcenia kapłańskie przyjął dnia 8 czerwca 1996r.

Mszę Świętą prymicyjną odprawił dnia 9 czerwca 1996r. w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu.

Był Ojcem Duchownym Wyższego Seminarium Duchownego naszej Diecezji.


Obecnie, od czerwca 2010r. jest proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej.


ks. mgr lic. Czesław Koraszyński pracował w naszej parafii jako wikariusz, w latach 2001-2005.

Ks. Czesław Koraszyński (ur.1970), święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Jana Śrutwy, przyjął dnia 7 czerwca 1997r. w Katedrze zamojskiej.

Dotychczas pracował jako wikariusz w parafiach:

 • w latach 1997-2001 w parafii pw Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu
 • w latach 2001-2005 w parafii pw Miłosierdzia Bożego w Zamościu
 • w latach 2005-2008 w parafii pw Świętego Brata Alberta w Zamościu.

Dnia 23 czerwca 2008r. został mianowany Kapelanem Szpitala im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu.


Ks. Kan. mgr Grzegorz Chabros pracował w naszej parafii jako wikariusz, w latach 1996-2001.

Ks. Grzegorz Chabros (ur. 1964), pochodzi z Kurowa z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Kurowie, święcenia kapłańskie przyjął dnia 2 czerwca 1990r. w Katedrze lubelskiej z rąk ks. Biskupa Bolesława Pylaka.

Mszę św. prymicyjną odprawił 3 czerwca 1990r. o godz. 12 w kościele parafialnym w Kurowie. Dotychczas pracował jako wikariusz w parafiach:

 • w latach 1990-1996 w parafii pw Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie,
 • w latach 1996-2001 w parafii pw Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

Dnia 20 czerwca 2001r. został mianowany kapelanem Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu i pełnił tę funkcję przez 2 lata.

W 2003r. decyzją ks. Biskupa został mianowany na stanowisko administratora parafii  pw Świętego Leonarda w Tyszowcach.

Dnia 31 lipca 2004r został mianowany przez ks. Biskupa proboszczem tej parafii.

Jest odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej Katedralnej, obłóczyny kanonickie odbyły się dnia 16 maja 2006r.

Był dziekanem Dekanatu Tyszowce oraz diecezjalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza.


Dnia 28 czerwca 2014r. ks. Bp Marian Rojek mianował ks. Grzegorza Chabrosa

- proboszczem parafii pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim oraz dziekanem dekanatu Tomaszów Południe - od dnia 20 sierpnia 2014r. 

 


 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
49477

Statystyki

statystyka