ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Początki Arcybractwa sięgają XIX wieku, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 roku  powstała  Wspólnota, która  już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorka była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca – duchowa córka św. Franciszka Salezego.
   
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wspólnotą ekspiacyjno – pokutną, jest odpowiedzią wrażliwych serc na skargę Pana Jezusa skierowaną do apostołów w Ogrodzie Oliwnym: „Nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się poświęceniem i miłością pocieszać Serce Pana Jezusa napełnione boleścią z powodu zapomnienia, niewdzięczności i grzechów ludzi. Zranione Serce Jezusa jest przedmiotem czci, miłości, wynagrodzenia.STRAŻ HONOROWA W NASZEJ PARAFII

      W naszej parafii Straż Honorowa powstała 7 grudnia 2007 roku z inicjatywy proboszcza ks. kan. Jana Andrzeja Chmaja. Przez 8 miesięcy trwały spotkania formacyjne z kandydatami.

      18 czerwca 2008 r. Irena Litwiniec otrzymała dyplom zelatorski i zezwolenie na założenie wspólnoty od sióstr Wizytek w Krakowie i Dyrektora Arcybractwa ks. mgr Mariana Gronowicza, a ksiądz proboszcz został mianowany na dyrektora i opiekuna wspólnoty.

      22 lipca 2008 roku w święto Marii  Magdaleny, na Mszy świętej porannej 5 osób złożyło przyrzeczenia na członków  Straży, natomiast zelatorka złożyła akt oddania się zelatora Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

      W rocznicę powstania Straży 22 lipca 2009 roku na Mszy dziękczynnej dwie nowe osoby złożyły przyrzeczenie. Tak więc nasza wspólnota liczy 8 członków. Chociaż wspólnota jest nieliczna to serca dla Jezusa są wielkie. Stara się w miarę możliwości  codziennie uczestniczyć czynnie we wszystkich nabożeństwach parafii. Zelatorka utrzymuje kontakt z   Siostrami Wizytkami w Krakowie, skąd otrzymuje informacje, materiały, czasopisma strażowe, oraz nowe książki ubogacające kult Serca Jezusowego.

W naszej parafii w każdy pierwszy piątek miesiąca sprawowana jest msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 10.00.
  • Od godz. 9.00 – 10.00 trwa Adoracja w ciszy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Po Mszy św. odbywa się spotkanie formacyjne członków Straży.
  • Od godz. 17.00 – 18.00 trwają modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Różaniec wynagradzający, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz Litania do Serca Pana Jezusa.ZADANIA STRAŻY

Codzienna godzina obecności przy Sercu Pana Jezusa – na wzór pierwszej straży z Golgoty; Najświętszej Maryi Panny, św. Jana i św. Marii Magdaleny stojących u stop Krzyża  Jezusowego, której celem jest pocieszanie, uwielbianie, i wynagradzanie Sercu Jezusa jednocześnie uświęcając swoje życie.
 
Ofiarowanie godziny:

"Panie Jezu, obecny w tabernakulum, ofiaruje Ci tę Godzinę, wszystkie moje czynności, radości i trudy, aby uwielbić Twoje Serce przez to świadectwo miłości i wynagrodzenia. Niech to ofiarowanie będzie pożyteczne dla moich bliźnich i sprawi, bym gorliwiej pracował dla wypełnienia Twoich miłosiernych zamiarów względem ludzi. Z Tobą za nich poświęcam się, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”;
 
lub:
 
„O Jezu, Zbawicielu mój Najsłodszy, ofiaruję Ci tę Godzinę Straży, w czasie której łącząc się (tu wymienić patronów Godziny Straży) pragnę w szczególny sposób, kochać Cię, wielbić, a nade wszystko miłością moją pocieszać Boskie Serce Twoje. Racz przyjąć, o Panie w tej intencji moje myśli, słowa, uczynki i moje cierpienia, a nade wszystko serce moje, które Ci całe i nieograniczenie oddaję, błagając Cię, abyś je strawił ogniem czystej miłości Twojej. Amen.
O Matko Serca Jezusowego! Weź Straż Honorową pod opiekę Twoją."
 
 
  1. częste nawiedzanie i adoracja Najświętszego Sakramentu;
  2. udział w Ofierze Eucharystycznej z Komunią  Świętą Wynagradzającą, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca w celu zadośćuczynienia Sercu Zbawiciela za grzechy;
  3. nowenna dziewięciodniowa przed pierwszym piątkiem miesiąca;
  4. godzina święta w czwartkowy wieczór jako czuwanie z Jezusem w Ogrojcu;
  5. uczestniczenie w nabożeństwach czerwcowych do Serca Jezusa i w świętach patronalnych: uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, św. Magdaleny, św. Małgorzaty, św. Jana;
  6. wspólna godzina święta w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca;
  7. uczestnictwo w spotkaniu formacyjnym w pierwszy piątek miesiąca, na których dokonuje się wymiany bilecików, będących podstawą do całomiesięcznych rozważań pogłębiających życie wewnętrzne.

MODLITWY

Modlitwa o beatyfikację Siostry Marii od Najświętszego Serca – założycielki SH NSPJ:

"Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości, pokornie prosimy Cię, użycz nam łaski wyniesienia do chwały ołtarzy wielkiej Twojej czcicielki i apostołki siostry Marii od Najświętszego Serca – założycielki Twojej Straży Honorowej. Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, spraw, abyśmy za przykładem siostry Marii od Najświętszego Serca umieli zawsze odnajdywać i wiernie wypełniać świętą wolę Twoją, wynagradzając za grzechy wszystkich ludzi oraz nieustannie wielbiąc Twoje niezmierzone miłosierdzie i Twoją niepojętą miłość. Amen."Westchnienie do Najświętszego Serca Pana Jezusa:

"O Serce Jezusa, któreś tak bardzo umiłowało ludzi, a które tak mało od nich doznajesz miłości, spraw, aby Cię wszystkie serca poznały, uwielbiały i dzięki Ci składały. Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie, bądź w każdym momencie, Tobie, o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi aż do końca świata."Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
23699

Statystyki

statystyka