OBRZĘD ZARĘCZYN I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NARZECZONYCH

           Narzeczeni, ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i zaproszeni przyjaciele gromadzą się w domu jednego z narzeczonych w celu zawarcia zaręczyn oraz błogosławieństwa narzeczonych. Na ołtarzyku rodzinnym lub na stole umieszczamy krzyż, Biblię, świece i kwiaty, które nadają spotkaniu charakteru religijnego, bardziej radosnego i uroczystego.
Obrzędowi może przewodniczyć ojciec lub matka jednego z narzeczonych. Spotkanie rozpoczynamy od znaku krzyża świętego.

P.W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W.Amen.                    
P.Bracia i siostry,  posłuchajmy z uwagą słów świętego Pawła Apostoła do Kolosan.     
                                                                                                     Kol 3, 12 - 17
"Bracia! Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego."

Narzeczony:
Kochani Rodzice, z wielką  radością N.  (np.  Maria) i ja N.( np. Piotr )  pragniemy Wam uroczyście dzisiaj oświadczyć, że oboje się kochamy i pragniemy w najbliższym  czasie zawrzeć  sakrament  małżeństwa.  Dlatego  prosimy Was, naszych Rodziców, abyście zechcieli wyrazić Waszą zgodę na ten związek i pobłogosławić.

Narzeczona:
Ja również pragnę ze swej strony oświadczyć, że miłość nasza jest szczera, a  chęć zawarcia   sakramentu   małżeństwa   prawdziwa,   stąd  prosimy  bardzo  serdecznie abyście zechcieli uroczyście wyrazić Waszą zgodę i odtąd traktować nas (mnie np. Marię   mojego narzeczonego np. Piotra) jako narzeczonych, otoczyć nas modlitwą i serdecznością, udzielić rodzicielskiego błogosławieństwa, byśmy dobrze przygotowali się do naszego ślubu.

Ojciec lub matka jednego z narzeczonych:

P. (np. Piotrze) i N (np. Mario ), jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z Was. Akceptujemy waszą wolę i  pragniemy Wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.

Przewodniczący kontynuuje obrzęd mówiąc:

P.Bóg Ojciec Wszechmogący niech to sprawi, abyście wzrastali w Jego miłości, niech Was zachowa w swojej łasce i pokoju. Chrystus niech Was oczyści od wszelkiego grzechu i zjednoczy ze sobą w Eucharystii. Duch Święty niech oświeci Wasze serca umocni Waszą wiarę, nadzieję i miłość, która jest więzią wszelkiej doskonałości.
W.Amen.
    
Rodzice czynią na czole narzeczonych znak krzyża kciukiem prawej ręki i przekazują im pocałunek pokoju. Po czym może nastąpić błogosławieństwo pierścionka (ów)

P.Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław ten zaręczynowy pierścionek (te zaręczynowe pierścionki). Niech on (one) będzie (będą) dla N i N znakiem więzi i ofiarnej miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
W.Amen.

Narzeczony wręcza swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy.  Wszyscy  mogą teraz złożyć zaręczonym życzenia. Obrzęd kończy się wspólną modlitwą:

P. Zwróćmy nasze serca do Miłosiernego Boga i prośmy Go słowami:
P. Panie Jezu, Ty kochałeś swych Rodziców i byłeś przez Nich kochany, utwierdzaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy....
W.Wysłuchaj nas, Panie.

P.Chryste, Ty zawsze troskliwie pełniłeś wolę swego Ojca, spraw, aby odtąd  N i N jako narzeczeni, wypełniając Twoją wolę wzrastali we wzajemnej miłości.     Ciebie prosimy.....
W.Wysłuchaj nas, Panie.

P.Chryste, Ciebie stroskani Rodzice znaleźli po trzech dniach w domu naucz nas wszystkich szukania najpierw Królestwa Bożego. Ciebie prosimy.....
W.Wysłuchaj nas, Panie.

P.Wszystkie nasze prośby przedstawmy Miłosiernemu Bogu Ojcu w modlitwie,  której nas nauczył sam Jezus Chrystus.....
          Ojcze nasz...

P.Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej odmawiając:
          Pod Twoją obronę, uciekamy się...

Przewodniczący a wraz z nim wszyscy zgromadzeni, czyniąc na sobie znak krzyża świętego, mówi:

P.+ Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi na życia wiecznego.
W.Amen.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8811

Statystyki

statystyka